V Praze byl zahájen provoz na nové tramvajové trati mezi Holyní a Slivencem

Dopravní podnik hlavního města Prahy dnes, v pátek 13. října 2023, zahájil pravidelný provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Holyně – Slivenec. Hlavním cílem pro výstavbu nové trati bylo zlepšit dopravní obslužnost Holyně a Slivence s ohledem na novou výstavbu v těchto rezidenčních lokalitách. Do Slivence nově zajíždějí denní linky číslo 4 a 5 a noční linka číslo 94.

Nová tramvajová trať v úseku Holyně, spadající do správního obvodu Prahy 5 – Slivenec v Městské části Praha–Slivenec je napojena na stavbu 1. etapy realizované v letech 2021–2022, která zahrnovala napojení na novou tramvajovou trať provedenou hned za stávající smyčkou Sídliště Barrandov. Tato etapa je poslední etapou a její realizací došlo k dokončení záměru prodloužení tramvajové trati od smyčky Sídliště Barrandov do smyčky Slivenec. Vybudováním smyčky je umožněno nasazovat na tuto trať jednosměrné tramvaje, a nabídnout tak cestujícím více různých spojů do centra města.

Smyčka Slivenec při zkušebních jízdách měřícího vozu. FOTO: DPP – Daniel Šabík.

Tramvajová trať bude v daném území tvořit páteř dopravní obsluhy MHD. U smyčky Slivenec vzniká obchodní centrum, hl. m. Praha tam navíc plánuje vybudovat P + R parkoviště. Společně s výstavbou tramvajové trati bylo vybudováno mj. sociální zařízení pro řidiče tramvají uvnitř smyčky.

Za zastávkami Holyně trať navazuje na první úsek Sídliště Barrandov – Holyně a je dále vedena v přímém směru k ulici U Náhonu. V tomto úseku dosahuje maximální podélný sklon až 53 %. Po překřížení ulice U Náhonu trať pokračuje obloukem západním směrem, v severní poloze od ulice K Barrandovu, v souběhu s obslužnou komunikací k budoucímu obchodnímu centru, které tam vzniká.

Popis nové tramvajové trati Holyně – Slivenec

Za zastávkou Holyně trať navazuje na první úsek Sídliště Barrandov – Holyně a je dále vedena v přímém směru k ulici U Náhonu. V tomto úseku dosahuje maximální podélný sklon až 53 ‰. Po překřížení ulice U Náhonu trať pokračuje obloukem západním směrem, v severní poloze od ulice K Barrandovu, v souběhu s obslužnou komunikací k budoucímu obchodnímu centru, které zde vzniká.

Podélný sklon tratě je tam 20 %. Také v tomto úseku je trať uložena na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, kromě přejezdu a přechodu přes ulici U Náhonu, který je asfaltový. Po zhruba 250 metrech od křížení s ulicí U Náhonu je trať ukončena smyčkou Slivenec se stejnojmenným párem zastávek, výstupní a nástupní, které jsou společné pro všechny linky. Zastávky jsou bezbariérové, stejně jako jejich přístup od Slivence.

Od smyčky vede nový chodník směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu, kde nájezdovou rampou navazuje na již vybudovaný chodník s veřejným osvětlením do samotného Slivence. Pěší vzdálenost od nástupní zastávky Slivenec k ulici Ke Smíchovu je necelých 500 metrů.

Novou trať si můžete prostřednictvím YouTube projet měřicím vozem, viz: https://www.youtube.com/watch?v=vjCeBfJN79U&t=23s

Základní informace o nové tramvajové trati (2. etapa)

 • Délka nové trati: 415 metrů + smyčka (délka vnější koleje 607,5 metru)
 • Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 44
 • Délka trolejového vedení: 2 892 metrů
 • Použité kolejnice: NT1 (107,48 tun), 49E1 (75,03 tuny)
 • Počet pražců: 2 597
 • Sadové úpravy: vysazeno 39 stromů a 14 900 keřů
 • Investor a objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.
 • Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 369 000 000 Kč (bez DPH)
 • Cena stavby dle uzavřené smlouvy: 233 095 519 Kč (bez DPH)

Nové zastávky

V rámci 2. etapy došlo k úpravě zastávky Holyně do konečné podoby a zřízení jednoho páru zastávek v obratišti Slivenec. Tramvajové zastávky jsou vybaveny standardními úpravami pro osoby se sníženou schopností orientace a byl na nich zřízen bezbariérový přístup pomocí ramp.

Schéma provozu tramvají v úseku Holyně – Slivenec

Základní milníky stavby

EIA – závěr zjišťovacího řízení posouzení vlivů stavby na životní prostředíUR – nabytí právní moci k vydání územního rozhodnutíSP – nabytí právní moci k vydání stavebního povoleníVŘ – vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavbyZS – zahájení stavby (předání staveniště)ZP – zahájení zkušebního provozu
12/2006
(pro obě etapy)
2/2014
(pro obě etapy)
2/20227/20222/202310/2023

Podle starostky MČ Praha-Slivenec Jany Plamínkové (na horním snímku vpravo) vybudováním tohoto nového úseku je tramvajová trať ze Sídliště Barrandov do Slivence konečně kompletní. A jak se Jana Plamínková vyjádřila na svém facebookovém profilu, doufá, že v ploše smyčky, která je neobvykle velká, vznikne parkoviště P + R. "Snažím se o něj už dlouho, stejně jako o bezpečnou možnost pro uskladnění kol," dodala starostka MČ Praha-Slivenec.*

/dpp, red/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down