V Heřmanicích hrozí ekologická havárie, město podniká kroky

V návaznosti na do současnosti dostupné informace činí vedení města řadu kroků k řešení situace na heřmanickém odvale, aby chránilo zdraví svých občanů i životní prostředí. Nutno však zdůraznit, že provozovatelem úložného místa je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa.

Odval Heřmanice podléhá zákonu č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem. Příslušným správním orgánem, který povoluje činnosti k zabezpečení odvalu, jeho kategorizaci, provozu odvalu a jeho konečné uzavření je Obvodní báňský úřad v Ostravě. Dostupnost informací městu Ostravě v této věci je tudíž limitní, kompetentní ke kontrolám zmíněné subjekty.  „V lednu jsme se zúčastnili jednání s vedením státního podniku DIAMO, přičemž jsme byli opakovaně ujišťování, že žádné nebezpečí možné ekologické havárie v případě zahoření skládky s nebezpečným odpadem nehrozí. Stav je monitorován několika teplotními čidly. Zástupci podniku DIAMO nás rovněž ubezpečili, že mají dostatek vlastní techniky k případnému odtěžení hořící hlušiny. Zajímali jsme se také o to, proč nepokračuje budování oddělovacích vzdušných stěn v intencích doporučení expertní komise tak, aby bylo zabráněno dalšímu šíření termické aktivity do neaktivních částí odvalu a jaká opatření DIAMO přijímá proto, aby se termická aktivita nerozšířila do části bývalé skládky chemického odpadu,“ vysvětluje Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.

Pohled primátora

Primátor města Jan Dohnal dodává: „Obrátili jsme se ovšem také na ministra průmyslu a obchodu, aby byl postup státního podniku DIAMO prověřen. Identicky jsme požádali o součinnost ministra životního prostředí. Existuje několik rozporuplných studií s různými závěry, proto považujeme za nezbytné sledování vlivu hořícího odvalu na životní prostředí za účasti Českého hydrometeorologické ústavu. Tím však naše aktivity nekončí. Stávající stav je neakceptovatelný, vedení státního podniku DIAMO předložíme další otázky k harmonogramu i následnému postupu sanace a rekultivace místa, které povedou k úplné sanaci odvalu a máme snahu i nadále se k věci setkávat a sdílet potřebné informace. Zástupci vedení podniku DIAMO nás ujistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí prohoření. Nevstupujeme do aktuálních sporů státního podniku a firem, zúčastněných v místě, nechť předmětné řeší gesční subjekty, policie, soudy a další. Je ale nepřípustné, aby se situace zbytečně protahovala, proto vyzvu ministry průmyslu a obchodu i životního prostředí, aby přijeli do Ostravy a situaci se urgentně věnovali.“

/zr/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down