Autor
Kategorie:
Téma měsíce

V hornorakouských obcích sázejí i na modely PPP

V době omezených finančních zdrojů vládne také v Rakousku zvýšený zájem obcí o modely outsourcingu. Platí to i pro oblast vodárenské infrastruktury.

Připomeňme si proto dva inspirativní, úspěšné a na míru střižené projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership – PPP), jak se osvědčily ve dvou hornorakouských obcích.

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V ASPACHU

Na radnici v Aspachu si už delší dobu uvědomovali, že pro zvýšení standardu provozu své kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) bude nutné nalézt nové zásadní řešení. Dosavadní jediný obsluhovatel tohoto zařízení zajišťovaný obcí byl svými úkoly přetížený a některé z nich dokonce ani sám z bezpečnostních důvodů nemohl provádět. Dalším impulsem ke změně byl fakt, že se v Aspachu už nezbytně musela modernizovat čistírna odpadních vod pro zhruba 8000 ekvivalentních obyvatel (EO) a radnice k tomu hledala nezávislého partnera s příslušným know-how. Obec chtěla novým řešením zároveň zmírnit nároky na své zastupitelstvo při realizaci odborných úkolů. V neposlední řadě měla spolupráce se strategickým partnerem napomoci optimalizaci financí obce.

Po intenzivních diskusích se radnice rozhodla dosáhnout těchto cílů kombinací provozního modelu a modelu sale and lease back. Kanalizace v hodnotě 4,3 mil. eur byla v roce 2004 prodána společnosti WDL Infrastruktur GmbH ze skupiny ENERGIE AG, od níž byla na dobu 18,5 roku zpětně pronajata. Souběžně s tím WDL-WasserdienstleistungsGmbH, rovněž ze skupiny ENEGIE AG, převzala provoz a správu této infrastruktury. (Skupina ENERGIE AG působí také na českém trhu a to v celém Jihočeském kraji, v části západních Čech, dále na Berounsku, Kolínsku, Chrudimsku, Moravskotřebovsku a Svitavsku a také v rámci okresu Rychnov nad Kněžnou.)

Délka trvání modelu sale and lease back byla v Aspachu přizpůsobena životnosti stávající kanalizace a ČOV. Obec již také splatila část půjček, čímž si vytvořila další finanční možnosti. Na konci trvání tohoto leasingového modelu se kanalizace může znovu vrátit do vlastnictví obce. Nebo se platnost modelu prodlouží – a pak by se naspořená kauce vyplatila obci, což by jí znovu zajistilo likviditu.

V Aspachu se výborně osvědčil i outsourcing řízení provozu. Od roku 2005 tam měrné provozní náklady klesly o 25 %, a to i při lepším výkonu čištění, optimalizaci zákaznických služeb a usnadnění administrativy pro správu obce!

Starosta Aspachu Mag. Dr. Karl Mandl k tomu říká: »Model prodeje a zpětného pronájmu infrastruktury nám poskytl potřebné finanční možnosti pro investice nutné v čistírně odpadních vod. Provozní řízení WDL dlouhodobě garantuje uchování hodnoty zařízení. Zvláště pozitivně náklady ovlivňuje průběžná optimalizace provozu.«

VODOVOD VE WEYERU

S problémy spojenými se zastaralou vodovodní sítí se potýká i řada rakouských obcí. Obec Weyer v údolí řeky Enže má základní vodárenská zařízení z roku 1904. Tomu odpovídal velký počet poruch vodovodního potrubí, značné síťové škody a vysoké ztráty vody. Také spotřeba vody v obci postupně velmi silně narostla, takže se musely hledat nové podzemní zdroje.

Po intenzivní diskusi se obec rozhodla zadat projekt v podobě nájemního modelu soukromému partnerovi. Zajištěním výběrového řízení, zadáním projektu, stavebního řízení a financováním projektu v hodnotě 4,5 mil. eur byla pověřena společnost WDL – WasserdienstleistungsGmbH ze skupiny ENERGIE AG.

Ve Weyeru zvolili následující model řešení: Obnovu starých pramenišť (z doby před rokem 1920) a vybudování nového podzemního zdroje za zhruba mil. eur financovala obec. Tato zařízení jsou proto ve vlastnictví obce. Naopak 25 km vodovodní sítě, 420 domovních přípojek a vodojemy zřídila coby investor společnost WDL (v hodnotě zhruba 4,2 mil. eur). Tato infrastruktura pak byla pronajata pro další užívání obci, a to na 25 let. Zvláště důležitá byla spolupráce mezi obcí a společností WDL před fází výstavby a během ní. Obec byla totiž zapojena jak do procesu plánování a stavebního dozoru, tak do procesu zadávání zakázek.

Celý vodovod byl dokončen v plánovaném termínu a při dodržení rozpočtu. Nyní je bez problémů v provozu již téměř sedm let. Ačkoli je vodovodní síť obci »pouze« pronajata, občané jsou na »svou« vodu velmi pyšní, stejně jako na celý projekt, jehož se obec s pěti tisíci obyvatel skvěle zhostila.

Starosta Weyeru Gerhard Klaffner o projektu říká: »Doba, kdy jsme ve Weyeru měli padesátkrát za rok prasklé potrubí, už pat-ří minulosti. Projektový management společnosti WDL ze skupiny ENERGIE AG při výstavbě nového vodovodu nejenže umožnil dodržet rozpočet projektu, ale původně plánovaný rozsah obnovy rozšířil o přibližně 20 %.«

Jeden z historických, avšak nově modernizovaných zásobníků vody v hornorakouském Weyeru.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *