V Jihlavě dnes končí dvoudenní konference CityChangers 2030. Téma bylo jasné: Jak na přebujelou dopravu (nejen) ve městech

Počet automobilů v Česku setrvale narůstá, jen za posledních deset let představuje navýšení 35 %. Ještě dramatičtější je však nárůst lidí, kteří pro cestování stále častěji volí jízdní kolo. Více než stovka expertů přijela na dvoudenní konferenci CityChangers 2030, která dnes končí v Jihlavě, aby se tam společně pokusili najít recept na přebujelou dopravu. 

Okamžikem, kdy překročíme práh svého domova, se každý z nás stává součástí dopravy. Klíčem k dostupnosti a prostupnosti měst je to, aby celý systém fungoval efektivně a nebyla přetížena žádná jeho část. Současný stav dopravy se k tomuto cíli příliš nepřibližuje a v debatách o rozdělení městského prostoru a financí náš společný cíl často zapadá. Jak ukazují výzkumy, každý obyvatel Česka starší pěti let podnikne 61 % denních cest aktivním způsobem, to znamená pěšky, na kole či v kombinaci s městskou hromadnou dopravou, a každá druhá cesta je kratší než 4 kilometry. 

Cyklo a pěší doprava má v rámci udržitelné městské i příměstské mobility svoji nezastupitelnou roli. Chci této aktivní mobilitě věnovat ještě více pozornosti, protože bude mít hlavně ve městech čím dál důležitější roli. Zkracování vzdáleností v dopravě je třeba si odpracovat,“ říká ministr dopravy Martin Kupka

Jedním z možných řešení, jak jednostranně nastavenou dopravu usměrnit, jsou města krátkých vzdáleností, ve kterých bude možné vyřídit většinu záležitostí pěšky – v okruhu několika minut – případně na kole, vlakem, autobusem, tramvají nebo automobilem.

Pokud splníme podmínky pro to, aby všude byla možnost dojít pěšky nebo dojet na kole, bude více prostoru pro nezbytnou obsluhu území všemi druhy dopravy. Právě na této myšlence byla postavena Koncepce městské a aktivní mobility pro léta 2021–2030, kterou schválila česká vláda v lednu 2021. O tom, jak uvést tento metodický materiál v život, se jednalo na konferenci CityChangers, která dnes končí v Jihlavě. 

Konference je setkáním všech, kdo usilují o změny v dopravě včetně podpory aktivní mobility. Její konání je načasováno přesně na rok poté, kdy se naše země připojila k mezinárodnímu závazku Vídeňské deklarace, kterou dne 18. 5. 2021 schválilo 41 zemí. 

Podporujeme myšlenky Vídeňské deklarace, ke které jsme se jako Česká republika přihlásili,” doplnil k cílům Jaroslav Vymazal, předseda pořádajícího spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Mezi hlavní cíle patří podpora aktivní mobility jako celku, posílení odolnosti dopravního systému a zvýšení bezpečnosti. 

Součástí Vídeňské deklarace je Panevropský plán na podporu cyklistické dopravy (orig. Pan-European Masterplan for Cycling Promotion, zkr. PEMP), tedy historicky vůbec první strategický dokument k cyklodopravě oficiálně přijatý na mezinárodní úrovni. Dokument, který se stane základním průvodcem pro rozvoj bezmotorové dopravy v celé Evropě, vznikl pod hlavičkou Panevropského programu pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP) jako společná iniciativa Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) a Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Na odborné konferenci vystoupili zástupci států, které se rozhodly společně realizovat PEMP a učinit konkrétní kroky k jeho naplnění (Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Srbsko). Do dvou evropských projektů, Danube Cycle Plans a SABRINA, je zapojeno deset zemí z oblasti Danube Transnational Programme.

Česká republika se svým podpisem přihlásila ke společnému cíli zdvojnásobit objem cyklistické dopravy v panevropském regionu. Zároveň vyjádřila zájem o rozšíření působnosti z cyklistiky na aktivní mobilitu. Zástupci spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., jsou dlouhodobě členy pracovní skupiny THE PEP (Panevropský program na podporu dopravy, zdraví a životního prostředí, thepep.unece.org) pro aktivní mobilitu. Přínos České republiky je velmi ceněn ze strany vedení pracovní skupiny i zúčastněných zemí. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., je také zapojen do projektů Danube Cycle Plans a SABRINA, jejichž cílem je implementovat doporučení PEMP v zemích Podunají. 

V rámci doprovodného programu Jihlava EXPO se na odborné konferenci představují inovativní systémy poptávkové dopravy, nabíjecí stanice pro elektrokola, mobilní aplikace pro modelování dopravy, cyklomyčky, navigační technologie či kurýrní služby využívající efektivní přepravu zásilek s pomocí cargokol.*

/zr/

Ke snímku: Na konferenci promluvil také ministr dopravy Martin Kupka

Foto: archiv konference

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down