01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Kladně-Rozdělově se měří pro Evropu

Až o 40 procent se ve stejných typech bytů může lišit spotřeba tepla. To je zatím jeden z prvních, velmi předběžných výsledků měření, které se od loňského listopadu provádí ve vybraných bytech věžových domů v Kladně-Rozdělově.

Děje se tak v rámci programu Evropské komise nazvaném Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy Europe Programme) a jím financovaném projektu Zlepšování sociálního dialogu pro snížení energetické náročnosti sociálního bydlení (Improving the Social Dialogue for Energy Efficient Social Housing - iSEES, www.isees.info).

Projekt se kromě Česka uskutečňuje i v dalších pěti členských zemích Evropské unie (Rakousko, Bulharsko, Litva, Velká Británie a Slovensko), přičemž u nás jej zastřešuje inženýrská společnost CityPlan, s. r. o. Ing. Monika Měchurová, která v ní vede středisko energetiky a životního prostředí, říká, že cílem projektu je zjistit, jak individuální chování nájemníků ovlivňuje poptávku po energii v bytových domech. "Výsledkem by měl být návrh integrovaných energeticky úsporných opatření pro sociální bydlení založených na sociálním dialogu mezi uživateli, majiteli a správci domů a energetickými společnostmi," vysvětluje. Tato opatření budou zaměřena na:

identifikaci problémů spojených se spotřebou energie v sociálním bydlení (z hlediska poptávky a nabídky);

ochranu stávající infrastruktury před zastaráváním, a to zaváděním energeticky úsporné dodávky do tohoto typu bydlení;

poskytování vhodných technických řešení a socio-ekonomických nástrojů všem zúčastněným stranám pro optimalizaci spotřeby energie;

výběr vhodných řešení a překonání bariér na cestě k energeticky úspornému sociálnímu bydlení.

PROČ PRÁVĚ KLADNO?

Kladno bylo pro českou část projektu vybráno nejen proto, že má dobře formulovanou koncepci rozvoje městské energetiky. Ale i kvůli tomu, že samo projevilo zájem do iSEES vstoupit prostřednictvím svých, městem stoprocentně vlastněných společností - Správou bytového fondu Kladno, s. r. o. (SBF) a teplárenskou TEPO Kladno, s. r. o. V rozdělovských domech je navíc instalována horizontální otopná soustava s individuální regulací pro každý byt, kterou bylo možné snáze osadit měřicími zařízeními. Jsou tam rovněž byty, které velikostí (2+1) a orientací (na jihozápad) vyhověly kritériím, podle nichž byly byty ve všech šesti zemích EU jednotně vybírány pro podrobné měření během jedné topné sezóny.

Jak podotýká ředitel SBF Kladno Ing. Vojtěch Munzar, městu ani jeho společnostem účastí v projektu nevznikly žádné náklady. Úloha města a správcovské firmy spočívala v tom, že pracovníkům společnosti CityPlan pomohly s výběrem objektů, zprostředkovaly kontakt s nájemníky a umožnily instalaci měřidel.

Samotný projekt začal loni v lednu, kdy byli nájemníci poprvé seznámeni s cílem a způsobem provedení projektu. Následovalo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnila přibližně třetina domácností. Celkem 38 otázek se týkalo bytu a budovy, spotřeby energie, kvality dodávek tepla i názorů nájemníků na udržitelnou spotřebu energie. Pozoruhodné je, že v porovnání s výsledky stejných šetření v ostatních pěti zemích jsou rozdělovští nájemníci nejspokojenější. Tak třeba téměř 90 % z nich bylo spokojeno s vytápěním objektu, přičemž této hodnotě se přiblížilo pouze Slovensko (v Bulharsku necelých 30 %, ve Velké Británii a Litvě necelých 50 %). Nadprůměrná v porovnání s ostatními zeměmi je v Rozdělově i spokojenost 60 % nájemníků se správou bytového fondu, přičemž výslovnou nespokojenost vyjádřilo jen 16 % z nich.

NEKLASICKÉ MOŽNOSTI ÚSPOR

Za největší problém nájemníci označují netěsná okna a také nedostatečnou tepelnou izolaci fasády. "Jenže věžové domy jsou památkově chráněné a například výměna dřevěných oken za plastové tudíž není možná," podotýká Ing. Vojtěch Munzar. "Památkáři připouštějí výměnu starých jen za navlas stejná, což je finančně náročnější. Nepřichází v úvahu ani zateplení objektu, jaké se běžně používá pro panelové domy. V Rozdělově zkrátka musíme hledat jiné způsoby úspor tepla, než jaké se volí v ostatní obytné zástavbě. Z tohoto pohledu však výsledky projektu budou pro nás jako správce bytového fondu velmi zajímavé a ukáží možnosti, jak ještě lépe hospodařit s teplem i v domech, které prošly klasickým zateplením," dodal ředitel SBF Kladno.

Důkladné měření, které začalo loni v listopadu v pěti vybraných bytech, má zjistit chování nájemníků s ohledem na teplotu v bytě, četnost větrání a další hlediska, která ovlivňují nejen spotřebu energie, ale také zdravé vnitřní prostředí v bytech. První, velmi předběžné výsledky za listopad ukazují, že ve stejných typech bytů s podobnými nájemníky se spotřeba tepla může lišit až o 40 %.

"Výsledkem projektu bude návrh doporučení, jaká opatření lze v domech provést s ohledem na úsporu energie. Bude připraven i manuál pro nájemníky. Významné budou také modelové návrhy rekonstrukcí a investic, které by měly snížit spotřebu tepla při respektování zvyků domácností," uzavřela inženýrka Měchurová s tím, že všechna doporučení a modelové postupy se mohou stát užitečnou pomůckou i pro vlastníky, správce a nájemníky jiných bytových domů.

IVAN RYŠAVÝ

Věžové domy v Kladně-Rozdělově

Všech šest zděných výškových domů po osmi desítkách bytů v Kladně-Rozdělově vzniklo v letech 1951-59 podle projektu Karla Filsaka, Karla Bubeníčka a Josefa Havlíčka, významného avantgardního architekta v období první republiky. Jak uvádí Bc. Šárka Koukalová z územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu, stavby ve své době vynikaly nezvyklým počtem 13 pater a nadstandardním vybavením. Architekturu s decentními vlivy tzv. socialistického realismu doplňují keramické reliéfy u vstupů, navržené známými sochaři. Soubor domů je od roku 1987 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down