V Lednici se diskutovalo o tom, jak účinně rozvíjet venkovské oblasti v Evropě

Během jednání 27. a 28. října v Lednici představila Česká republika svůj Pakt o venkově, strategii, která spojuje občany, místní samosprávy a zainteresované strany s cílem podpořit rozvoj venkova v zemi. Členové Evropského výboru regionů (VR), zástupci českého předsednictví v Radě EU a Evropského parlamentu se také zavázali usilovat o skutečné oživení venkova a podepsali společné prohlášení Společně pro inteligentní venkovskou Evropu.

Potřeby občanů žijících mimo hlavní městská centra jsou hlavním tématem českého Paktu o venkově, který byl ve čtvrtek 27. října představen v Lednici na semináři Komunitní místní rozvoj a chytré vesnice jako inovativní nástroje pro efektivní rozvoj venkovských oblastí. Seminář pořádala společně komise Výboru regionů pro přírodní zdroje (NAT) a Evropský parlament, konkrétně jeho meziskupina pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a Chytré vesnice.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který se k jednání připojil online, uvedl, že bez prosperujících venkovských oblastí nemůžeme mít udržitelnou a odolnou Evropu. „Potřebujeme, aby všechny politické snahy směřovaly k cílům vize venkova a ke zlepšení života všech lidí žijících na venkově,“ konstatoval.

Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR a místopředseda komise NAT, řekl: „Aby došlo k územní soudržnosti, potřebujeme holistický přístup propojující koncepty Smart Villages, Smart Cities a Smart Regions. Musíme zmenšit rozdíly v rozvoji mezi městem a venkovem prostřednictvím evropských investičních fondů a nástrojů, jako jsou CLLD (Community-Led Local Development), a to pravidelným uplatňováním hodnocení územního dopadu a „kontroly na venkově“. Je třeba ještě upravit opatření a financování, aby se slova proměnila ve skutečné činy, aby se vize venkova stala skutečností.“

Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii, promluvila k účastníkům prostřednictvím videoposelství, v němž zdůraznila důležitost zapojení národních, regionálních, místních orgánů a zúčastněných stran do Paktu venkova, abychom společně vybudovali světlou budoucnost pro venkovské oblasti.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, konstatoval: „Jde o to, jak využít všechny zdroje, které máme k tomu, abychom dokázali řešit problémy venkova. Ať už jde o lokální energetiku založenou na obnovitelných zdrojích, ale také o technologie, které dokáží zlepšit dostupnost základních služeb v oblasti zdravotnictví, sociální péči, obchod, kulturu… Náš region - jižní Morava - by bez vesnic nebyl tím, čím je a musíme udělat všechno proto, aby venkov zůstal unikátním živým místem,

Franc Bogovič, spolupředseda meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a chytré vesnice, řekl: „Pandemie i válka brutálně odhalily naši zranitelnost a naši závislost. Posílily naše odhodlání a naši odolnost. Inteligentní vesnice, které obohacují a podporují náš venkovský život, jsou velkou součástí řešení. Posilují venkovské komunity a poskytují jim potřebné nástroje k řešení jejich nedostatků. Naše venkovské oblasti mají potenciál být těmi nejlepšími flexibilními a tím pádem odolnými regiony kontinentu s místní populací, která je autonomní a dokáže nacházet udržitelná řešení za běhu. To platí pro konektivitu (vysokorychlostní širokopásmové připojení), udržitelné a precizní zemědělství, elektronické zdravotnictví, cestovní ruch, energetiku, mobilitu, vzdělávání a sociální soudržnost.“

Hlavním tématem dvoudenního semináře v Lednici byly chytré vesnice a podpora jednotlivých fondů EU venkovu. Místní lídři, poslanci Evropského parlamentu, národní a regionální experti řešili, jak mohou různé úrovně správy i nestátní subjekty přispět k tomu, aby se dlouhodobá vize odrazila ve prospěch obyvatel venkova i v evropské legislativě. Diskutovali též o dalším postupu v současném finančním období EU a utváření budoucích programových období, na něž se vztahuje dlouhodobá vize. Představili také příklady dobré praxe v Evropě. Závěry a poznatky shrnula závěrečná deklarace „Společně pro inteligentní venkovskou Evropu“.

Pakt o venkově je jednou z iniciativ oznámených v dlouhodobé vizi Komise pro venkov zveřejněné na konci června 2021. Cílem paktu je mobilizovat veřejné orgány a zúčastněné strany, aby jednaly na základě potřeb a aspirací venkovských komunit. Má poskytnout společný rámec pro zapojení a spolupráci na úrovni EU, národní, regionální a místní úrovni.*

/tz/

Lednického jednání se zúčastnil také Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj a místopředseda komise NAT (na snímku první zprava)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down