Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

V Liberci se zvýšení nájmů obecním bytům vyhne

Říjnové vydání Moderní obec uvedlo chybnou informaci o navyšování nájemného v obecních bytech, jimiž disponuje Statutární město Liberec.

Město by sice u svých standardních bytů mohlo přistoupit od Nového roku ke zvýšení nájemného, pro nejbližší období však tento krok neplánuje. A to přesto, že od 1. 1. 2013 začne i pro Liberec platit úplná deregulace nájemného.

Na jeho výši se napříště musí dohodnout obě strany: nájemník a pronajímatel. Sporné případy budou řešit soudy, přičemž přihlédnou k nájemnému v místě obvyklému. Jeho výše se zjistí např. z mapy nájemného, která by podle informací Ministerstva pro místní rozvoj měla být pro Liberec k dispozici od letošního listopadu.

MĚSTO NANEJVÝŠ ZOHLEDNÍ INFLACI

»Liberec vlastní zhruba 1000 bytů několika typů. Např. byty v domě s pečovatelskou službou, byty bezbariérové nebo byty pro příjmově vymezené skupiny. Ty jsou určeny lidem, kteří se třeba kvůli ztrátě zaměstnání či z jiných příčin ocitnuli ve svízelné životní situaci. Ve všech konkrétně vymezených typech bytů se nájemné meziročně zvyšuje nanejvýš o inflaci, která se pohybuje okolo 2-3 %. V těchto typech bytů město nebude v nejbližších letech nájemné zvyšovat jiným způsobem,« uvedla primátorka města Liberce Martina Rosenbergová. »Nyní, kdy se značná část občanů vinou vlády potýká se zdražováním základních potřeb, potravin, energií apod., nechceme občany zatěžovat dalšími životními náklady,« doplnila.

Ze všech bytů ve vlastnictví města je přibližně 200 standardních, na něž se uzavírají smlouvy na dobu neurčitou a s výší nájemného 63 Kč/m2. V některých srovnatelných městech se nájemné v podobných bytech pohybuje i okolo 85 Kč/m2 podlahové plochy.Za bydlení v domech s pečovatelskou službou platí nájemníci, jejichž jediným příjmem je často pouze starobní či invalidní důchod, nájemné 23,42 Kč/m2 podlahové plochy, což je jedno z nejnižších v rámci celé ČR. Za byt o 40 m2 tak nájemník na nájemném měsíčně zaplatí necelých 1000 Kč.

V ČEM JE SMYSL OBECNÍCH BYTŮ

»Vzhledem ke stárnutí populace a obtížné sociální situaci některých skupin občanů je hlavní úlohou obecních bytů zajistit střechu nad hlavou právě těmto skupinám,« připomněla primátorka. »V domech s pečovatelskou službou je nájemné stanoveno tak, aby obyvatelům bytů zbylo dost peněz nejen na úhradu pečovatelské služby, ale i základních zdravotnických úkonů,« dodala. V bytech pro příjmově vymezené osoby je nájemné za 1 m2 pod 25 Kč. Město pamatuje i na tělesně handicapované občany, kteří potřebují bezbariérové bydlení.

Další výhodou pro zájemce o obecní byty je způsob jejich přidělování. Pokud se jakýkoliv byt uvolní, mají žadatelé možnost získat jej už v témže měsíci (s výjimkou července a srpna). Přitom v řadě měst a obcí se byty přidělují 2-3krát ročně.

V některých městech se nájemné také soutěží. Byt tam získá ten, kdo nabídne nejvyšší nájemné. »Pro město Liberec je však důležité nabízet byty za jasných podmínek, kdy výši nájemného znají zájemci předem a město bere v potaz jejich potřebnost a sociální situaci,« shrnula primátorka.

Primátorka Martina Rosenbergová

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *