V Linci jednali zástupci rakouských obcí

Mnohé problémy, které trápí obce a města v zemi našich jižních sousedů, jsou podobné našim. Také komunální politici tam požívají vyšší důvěru obyvatel.

Víc než dvě tisícovky starostek a starostů z celého Rakouska se sjely do Lince na v pořadí už šedesátý Den rakouských obcí. V hornorakouské metropoli zástupci municipalit na dvoudenním jednání hodnotili, jak se jim ve spolupráci se spolkovou vládou daří dál posilovat a rozvíjet život měst a obcí a co je pro to nutné změnit k lepšímu.

V Linci se tak např. otevřela otázka, v jakém novém poměru by se mezi obce a spolkovou vládu měly dělit jejich příjmy, jako třeba z daně z nemovitostí. Pro českého účastníka shromáždění rakouských starostů bylo překvapivým zjištěním, že i tam se hovořilo o nutnosti větší transparentnosti hospodaření obcí. Silným diskusním tématem byl též fakt, že v Rakousku se stále zřetelněji rozevírají pomyslné nůžky mezi »bohatými« a »chudými« obcemi.


Existují však i jiné problémy. Tak třeba rakouský venkov je zasažen nepříznivým demografickým vývojem: Stále více mladých lidí odtud odchází do měst, a průměrný věk obyvatel obcí se tam tak zvyšuje. S tím souvisí i úbytek lékařů na venkově – těžko snášejí jeho obtížnější podmínky pro život i výkon svého povolání. Navíc v příštích pěti až deseti letech má až polovina venkovských lékařů odejít do důchodu, aniž by za ně existovala adekvátní náhrada.

Ve srovnání s politiky v centru však představitelé rakouských obcí u veřejnosti požívají podstatně vyšší důvěry. Podle jednoho z nedávných průzkumů zatímco spolkové vládě věří 11 % obyvatel, komunálním politikům v obcích a městech důvěřuje 47 % populace.

Ve spolupráci s redakcí Kommunal, tiskového orgánu Rakouského spolku obcí (Österreichische Gemeindebund), se životu obcí v zemi našich jižních sousedů budeme věnovat pravidelněji.

 

IVAN RYŠAVÝ
Linec

Dvoudenního jednání v Linci se účastnili reprezentanti 2300 rakouských obcí.

Jednání v Linci navštívil i spolkový prezident Heinz Fischer (v popředí uprostřed), jehož uvedl prezident Rakouského spolku obcí Helmut Mödlhammer.

FOTO: ARCHIV KOMMUNAL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *