V Moravské Třebové se podrobně probraly nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod

Na tradičním odborném semináři Asociace pro vodu ČR (CzWA) pořádaném v Moravské Třebové se hovořilo o novinkách v čištění odpadních vod, problematice čistírenských kalů a energetickém potenciálu čistíren odpadních vod (ČOV), stejně jako o legislativě ve vodním hospodářství. Seminář je každoročně věnován i památce Ing. Jakuba Svatopluka Čecha, CSc., uznávaného vědce a prvního ředitele společnosti HYDROTECH.

Dnes v Moravské Třebové skončil dvoudenní seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV. Této akce se tradičně účastní více než tři sta odborníků z oboru čištění odpadních vod, specializovaných na provozování, projektování a dodávky. Součástí semináře, který byl zahájen starostou Moravské Třebové Milošem Izákem, byla rovněž prezentační výstava několika desítek odborných firem. Příjemné prostředí k jednání vytvořila moravskotřebovská společnost VHOS, a. s. Tato společnost je součástí skupiny ENERGIE AG Bohemia, s. r. o.

Na semináři se hovořilo například o ekonomických dopadech extrémních požadavků v limitech celkového obsahu fosforu ve vyčištěných odpadních vodách na vlastníky a provozovatele ČOV či o možnostech technologie flotace pro snížení koncentrace fosforu na odtoku u čistíren odpadních vod vyskytujících se ve vodárenském povodí. Zazněla řada podnětných příkladů z praxe, ať už šlo o ČOV Karlovy Vary (sušení kalů), ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice (sledování procesu nitrifikace v regenerační zóně), ČOV Žebrák (zajištění ochrany recipientu a následném provozu čistírny), nebo o zkušenosti z odkanalizování a čistění odpadních vod na Lipensku.

Zaujal rovněž výklad věnovaný úskalím tvorby a návazné aplikace vyhlášky č. 437/2016 Sb. Ondřej Beneš, člen představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), v této souvislosti upozornil i na problém zejména malých ČOV, které byly postaveny bez kalového hospodářství s výjimkou kalových jímek nebo nádrží, v některých případech následovaných jednoduchým či mobilním zahuštěním/odvodněním.  Vyhláška č. 437/2016 Sb. s sebou přináší výrazné omezení přímé aplikace přebytečných kalů na zemědělskou půdu, takže v oblastech s velkým počtem domovních ČOV či malých obecních čistíren je nutné začít hledat nový model nakládání s kaly.

Během prvního dne semináře Moderní obec pořídila rozhovor s předsedou představenstva moravskotřebovské společnosti VHOS, a. s., Zdeňkem Šunkou a s ředitelem a členem představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřichem Vlasákem. Záznam rozhovoru přinese už květnové vydání Moderní obce.*

/rš/
Na horním snímku:
O úskalích tvorby a návazné aplikace vyhlášky č. 437/2016 Sb. pojednal Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK.
Foto: Ivan Ryšavý

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down