01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Moravskoslezsku od roku 2014 chtějí čerpat chytřeji fondy EU

Regionální rada Moravskoslezsko připravila program Chytřejší kraj. Ten nabízí kompletní řešení přípravy regionu na nové programovací období EU 2014-2020, a to za účasti všech klíčových aktérů a ve spolupráci s všemi, kdo budou do čerpání evropských peněz zapojeni.

Poprvé byl program představen za účasti tří set lidí na konferenci Evropské příležitosti regionu v polovině letošního září. Od října už je jasné, že dva ze tří stěžejních pilířů programu Chytřejší kraj budou financovány z evropských zdrojů, a to částkou téměř 16 milionů korun. Jak se s tolika penězi dá naložit a co to Moravskoslezskému kraji přinese?

O CO SE PROJEKT OPÍRÁ

Program Chytřejší kraj stojí na třech pilířích:


Pilíř Kompetence zítřka postihuje informovanost zainteresovaných aktérů a veřejnosti, je založen na sdílení znalostí a koordinaci klíčových aktérů, povede ke zvýšení kompetencí a dovedností lidí a zaměstnanců v implementačním systému evropských investic.

Druhý z pilířů nazvaný Pilotní ověřování se soustředí na přípravu nových nástrojů financování, umožňující integrované přístupy a multifondové financování.

Předmětem třetího pilíře Plánu pro investice je mapování absorpční kapacity a připravenosti regionu pro nové investiční priority strategie Evropa 2020 a vytvoření akčního plánu a rámce pro evropské investice v kraji, vycházející z potřeb a priorit koncepčních rozvojových dokumentů Moravskoslezského kraje.

»Každý systém a jeho procesy, sebelépe myšlené a projednané, mohou obstát na papíře, ale mnohem složitější život mají v realizační fázi. A uskutečnění závisí na lidech, principech a pravidlech, kterými se řídí. Proto je naším hlavním cílem připravit pro budoucí plánovací období především lidi, jejich znalosti, kompetence, dovednosti a ochotu k týmové spolupráci. S připravenými lidskými zdroji, dobrým plánem a efektivními nástroji bude mít kraj konkurenční výhodu, která se vyplatí všem jeho obyvatelům,« komentuje program jeho koordinátor Daniel Konczyna z Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

SPOLEČNÉ PRIORITY A PROJEKTY PRO OSTRAVSKOU AGLOMERACI

Právě Regionální rada Moravskoslezsko je garantem prvního pilíře. Rada si klade za cíl připravit lidi zapojené do čerpání evropských fondů na změny, které Evropská komise připravuje po roce 2013. Zároveň zavede nové nástroje pro získání evropských peněz. Jedním z nich budou integrované teritoriální investice, kdy za spolupráce všech velkých měst v širší ostravské aglomeraci vznikne plán se společnými prioritami a projekty.

Na tyto aktivity má regionální rada k dispozici 9 milionů korun.

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ TRHU PRÁCE V KRAJI

Společný akční plán zaměstnanosti a vzdělávání má být výstupem druhého pilíře. Plán představuje integrované řešení pro trh práce v Moravskoslezském kraji. Na základě plánu a jím definovaných projektů mohou v příštím programovacím období přitéci peníze z EU na zaměstnanost v kraji. A to z různých zdrojů a na různé aktivity, ale se stejným cílem, jímž je zvýšení zaměstnanosti v kraji.

Za projektem stojí Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Na přípravu plánu má k dispozici bezmála 7 milionů korun.

INVESTICE V KRAJI BUDOU V SOULADU S PRIORITAMI EU

Třetím pilířem programu bude plán investic v kraji podle priorit EU, který se chystá ke schválení koncem tohoto roku. Projekt zaštiťuje Moravskoslezský kraj společně s Agenturou po regionální rozvoj, a. s. Jeho smyslem je připravit na základě dostupných podkladů a informací plán pro investice v Moravskoslezském kraji v souladu s prioritami Evropské unie.

Rozpočet projektu bude činit přibližně 4,5 milionu korun.

NEZANEDBAT NIC, ABY PENÍZE Z BRUSELU SKUTEČNĚ PŘIŠLY

»V přípravách na budoucí období jsme oproti jiným krajům o dva kroky dopředu. Chytřejší kraj je program, který připraví lidi a organizace na čerpání peněz po roce 2014. Zároveň pomůže s přípravou klíčových plánů a zavedením nástrojů, díky nimž peníze opravdu přijdou. To vše na základě získané znalosti a nejnovějších poznatků podle návodu Evropské unie,« uzavřel Libor Chlebiš, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

 

MICHAL SOBEK
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

 

 

Konference Evropské příležitosti regionu

Program Chytřejší kraj byl poprvé představen na konferenci Evropské příležitosti regionu. Každoročně bohatá účast, která letos byla vyjádřena počtem tří set návštěvníků, zaručuje, že informace se dostala k těm, jichž se týká.

Celodenní konference nabídla i další zajímavé poznatky, např. prezentaci aktuálního stavu příprav na budoucí období očima Daniela Brauna, 1. náměstka ministra pro místní rozvoj. Priority kohezní politiky představil osobitým způsobem Petr Zahradník z PPF Banky, a.s. Pozornost vzbudila i prezentace socioekonomického vývoje kraje v podání Lubora Hrušky ze společnosti Proces - Centra pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. Užitečné informace zazněly také na třech workshopech, jejichž tématem bylo komunitní plánování, nové finanční nástroje a místní akční skupiny.

Prezentace z konference jsou dostupné na webu http://konference.dobra-rada.cz v sekci výstupy konference.

Na konferenci vystoupil rovněž Petr Zahradník z PPF Banky, a. s.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down