V Mostě úspěšně praktikují společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Veřejní zadavatelé u nás zatím příliš nevyužívají možnost řešit souběžně s uskutečněním veřejné zakázky problémy v sociální oblasti a při hodnocení nabídek zohledňují obvykle jen cenu. Odpovědné veřejné zadávání je přitom přístup, který vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sleduje také dopad zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí.

Zadavatelé, kteří na společenskou odpovědnost pamatují, byli za své snahy oceněni během konference Odpovědné veřejné zadávání 2017. Akci pořádala ministerstva práce a sociálních věcí a zemědělství v úterý 19. září v Lichtenštejnském paláci v Praze. K vyznamenaným patří také statutární město Most, které zastupoval František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek.

Město Most je jedním z průkopníků naplňování konceptu společensky odpovědného veřejného zadávání. V rámci svých stavebních zakázek pomohlo zaměstnat řadu dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Tento přístup zakotvilo systematicky ve svém interním řízení a komunikuje o něm i s dalšími zadavateli. „Od roku 2009 jsme dali práci asi 55 nezaměstnaným a 10 z nich získalo trvalé zaměstnání,“ uvedl František Jirásek. „Je pro nás velmi důležité dosáhnout toho, aby nezaměstnaní především z deprivovaných zón, které vykazují známky ghetta, získali určitou pracovní zkušenost. A určitě v tom budeme pokračovat.

Ocenění získal i státní podnik Povodí Vltavy v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou. Zvláštní ocenění za podporu rozvoje odpovědného veřejného zadávání v ČR a sdílení zkušeností obdržela Sarah Ireland, ředitelka odboru pro strategie ve veřejném nakupování z londýnské městské části Croydon.

Odpovědné veřejné zadávání má velký potenciál pro města, kraje i ministerstva, aby efektivněji nakládaly s veřejnými prostředky,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Veřejné zakázky se nemusí dávat nejnižší ceně, ale mají zohledňovat další kritéria, třeba zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané či zvolit postupy šetrnější k životnímu prostředí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek u nás např. prostřednictvím projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Více na www.sovz.cz, kde si např. lze stáhnout komplexní metodickou publikaci či se seznámit s příklady dobré praxe.

/sd/

 

K foto:

Za město Most z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové převzal ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání vedoucí odboru veřejných zakázek František Jirásek

Foto: autorka

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *