V Olomouci rozšířili monitoring stavu ovzduší

Od 1. října 2013 je na území statutárního města Olomouce obnoven monitoring kvality ovzduší na dopravní stanici Velkomoravská. »Uskutečňuje se na základě zadání a finanční podpory magistrátu. Po dobu tří měsíců, tedy až do 31. prosince, se tak budou měřit hodnoty nejvýznamnějších...

Od 1. října 2013 je na území statutárního města Olomouce obnoven monitoring kvality ovzduší na dopravní stanici Velkomoravská. »Uskutečňuje se na základě zadání a finanční podpory magistrátu. Po dobu tří měsíců, tedy až do 31. prosince, se tak budou měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek,« uvedl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu RNDr. Petr Loyka, CSc.

Patří mezi ně například prašné částice PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, CO a B[a]P. Současně jsou měřeny i meteorologické prvky – směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu a nově také počet projíždějících vozidel. Poslední naměřená data z dopravní stanice imisního monitoringu, která má město k dispozici, jsou z prosince roku 2011. »Měření kvality ovzduší v lokalitě Velkomoravská totiž v roce 2012 ustoupilo akci tramvajová trať na Nové Sady. Nyní byly rozsáhlé uzavírky a objížďky ukončeny a provoz na ulici Velkomoravská se vrátil do svého režimu,« konstatoval dále Petr Loyka.


Do kampaně byla zapojena nová mobilní stanice společnosti ENVItech Bohemia, která je vybavena špičkovou měřicí technikou. Jde o přívěs, v němž je umístěna kompletní výbava plynových analyzátorů a současně kontinuální měření různých frakcí prašných částic,« vysvětlila za oddělení ochrany ovzduší odboru životního prostředí magistrátu Ing. Jitka Pudelová (on-line data z měření jsou k dispozici na speciální webové stránce: http://mail.envitech.sk/phpolomouc/index.php?id=1).

Měřicí vůz ve Velkomoravské ulici vyhodnocuje imisní a meteorologické veličiny.

FOTO: ENVITECH BOHEMIA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *