V Ostravě se zevrubně probrala problematika vodovodů a kanalizací v České republice

Ve dnech 7. a 8. listopadu úspěšně proběhla v Ostravě konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s. (SOVAK). Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné veřejnosti, tedy například k benchmarkingu, jednotné koncepci odvětví, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů, či lepšímu vsakování srážkové vody do zemědělské půdy.

Pětistovka účastníků konference, kteří dorazili z různých koutů České republiky, si mohla v Clarion Congress Hotel Ostrava rozšířit povědomí o nové legislativě či zajímavých technologiích vodárenského oboru. Přítomní měli možnost si vyslechnout 35 odborných přednášek a seznámit se s výrobky či službami 37 firem, které se prezentovaly v předsálí. Mediálním partnerem konference byl i odborný měsíčník Moderní obec.

Na slavnostním zahájení přednesli úvodní projevy František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství, Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, Tomáš Macura, primátor města Ostravy, Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik, Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín a členka předsednictva Svazu měst a obcí, z. s., Jiří Pagáč, ředitel Povodí Odry, státní podnik, Anatol Pšenička, generální ředitel, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s., a Petr Konečný, generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací a. s.

Náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík vyzdvihl dvě zásadní čísla týkající se obnovy vodárenské infrastruktury: „Celkové množství finančních zdrojů, které by bylo potřeba ročně generovat, aby nedocházelo ke zhoršení infrastruktury vodovodů a kanalizací, vychází podle našich odhadů zhruba na 15 miliard. Reálně se nyní v České republice vytváří necelých 14 miliard korun. Je tam tedy deficit, ale ne zásadní, jak je občas prezentováno.

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž přiblížil aktuální dotační politiku, kdy o poslední výzvy z OP Životní prostředí týkající se financování vodohospodářské infrastruktury je nebývale velký zájem. Vzhledem k nastávajícímu vyjednávání o novém plánovacím období připomněl důležité strategické dokumenty – Adaptační strategie, Strategie boje proti suchu, Česko 2030. Důležitými tématy, která by se měla projevit v dalším období, jsou podle náměstka ministra životního prostředí adaptace infrastruktury na budoucí klimatické extrémy, jako je především sucho, vnímání stavu vodních toků, jejich klesající hladiny, přísnější čištění odpadních vod, či propojení vodárenské infrastruktury. Jan Kříž také zdůraznil jak potřebu zamyšlení se nad cenovým vzorcem, aby byl dostatečně motivující ke generování úspor a zároveň pro zavádění inovací, tak i nutnost řešení atomizace. „Atomizace je největší neduh oboru, kdy existuje tisíc vlastníků a více než dva tisíce provozovatelů a obor nelze regulovat. Kromě toho řada subjektů negeneruje prostředky na obnovu. Ze zprávy benchmarkingu vychází, že zhruba 80–90 procent testovaných subjektů, především menší obce, negeneruje prostředky na obnovu. Je potřeba najít řešení a vymyslet systém, který bude dávat dohromady větší celky k efektivnímu provozování,“ upozornil Jan Kříž.

Podle primátora Ostravy Tomáše Macury severomoravská metropole učinila za poslední roky v oblasti životního prostředí velký krok dopředu. Ve městě bylo vysazeno půl milionu stromů a keřů a oblasti životního prostředí a hospodaření s vodou věnovali představitelé statutárního města velkou pozornost při přípravě koncepce FajnOVA. Tomáš Macura také zmínil ve svém projevu úspěšný model spolupráce se společností OVAK a. s. „Jsem dalek názoru, že by vodu za každou cenu měla vlastnit města a komunální podniky. Nevěřím tomu, že pokud vodárenské sítě bude provozovat komunální podnik, budeme se mít lépe, voda bude levnější, kvalitnější, dostupnější a bude méně poruch. V Ostravě je jedna z nejlevnějších vod v rámci České republiky a vodárenská společnost má jedny z nejnižších ztrát vody. A to i díky know-how, kterého žádný komunální podnik řízený politiky nemůže nikdy dosáhnout,“ prohlásil primátor Ostravy.

Konference přinesla zajímavý odborný program. Ve druhém dnu probíhaly paralelně dvě sekce, jedna z nich se zaměřila na problematiku pitné vody a druhá na oblast kanalizace. Zpestřením přednášek byly i odpolední doprovodné exkurze. Účastníci konference se mohli díky komentované prohlídce Dolní oblasti Vítkovic po cestě výroby surového železa mimo jiné rozhlédnout i z Bolt Tower po industriální části Ostravy, nebo se zajet podívat na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze či na Úpravnu vody Podhradí, a seznámit se tak v diskusi s jejich pracovníky i s praktickými otázky provozu.

Další ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 se bude konat v Brně.*

/tz/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down