V Ostravě zmizela další nelegální skládka

Minulý měsíc z povrchu Ostravy zmizela další „černá“ skládka. Město nechalo odstranit značné množství pneumatik a dalšího odpadu v ulici Oderské poblíž Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Nepořádek v místě byl předmětem řady podnětů ze stran občanů.

Neoprávněně založenou skládku v Ostravě s více než 300 kusy pneumatik, nábytku, části nárazníků vozidel, autoskel, plastů a stavebního odpadu odstranila městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Odpad byl odevzdán do zařízení, oprávněných k převzetí uvedených druhů odpadů. Celkové náklady na odstranění 49 tun odpadů činily téměř 395 tisíc korun. Po odstranění skládky je tento prostor monitorován.

Město Ostrava každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek. A to jak ze svých pozemků, jako například v lokalitě řadových garáží v ulici Muglinovská nebo nyní nově odstranění skládek v areálu řadových garáží v ulici Sionkova, tak podle nové legislativy i z pozemků jiných vlastníků, jako třeba odklizení nezákonně soustředěných odpadů v lokalitě bývalých řadových garáží v ulici Úprkova,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč.

Finanční prostředky na odstranění černých skládek odpadů mohou být uvolněny jen v rámci schváleného rozpočtu města, navíc jsou velmi omezené.

Povinnosti vlastníka pozemku

Povinnost vlastníka pozemku udržovat čistotu a pořádek na pozemku, tak, aby nebyl narušen vzhled obce, upravuje zákon o obcích. Další povinnosti vlastníkovi pozemku vyplývají také z občanského zákoníku. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je podle zákona o odpadech povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.

Pokud se vlastníka odpadu nepodaří zjistit, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníka pozemku, aby řádné odstranění odpadu zajistil, k čemuž může obec poskytnout součinnost. Fyzické osobě za založení černé skládky hrozí pokuta až do výše 100 000 korun, podnikateli či právnické osobě až do výše 10 milionů korun.

Kam se starými pneumatikami?

Použité pneumatiky jsou podle současné platné legislativy výrobkem s ukončenou životností a na nakládání s nimi se vztahují povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Výrobce pneumatik, který uvádí pneumatiky na trh, je podle tohoto zákona povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr pneumatik. Splnění této povinnosti je výrobci pneumatik zajištěno provozovatelem kolektivního systému, tj. společností ELT Management Company Czech Republic s.r.o. Tato společnost vytvořila síť veřejných míst zpětného odběru zejména v rámci pneuservisů a autoservisů.

Sběrné místo pneumatik v blízkosti svého bydliště včetně mapového podkladu lze zjistit na:  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

V rámci tohoto zpětného odběru nesmí být konečnému uživateli účtovány jakékoliv poplatky, které s tímto odběrem souvisí. Taktéž nesmí být vázán zpětný odběr pneumatik na nákup nového výrobku.*

/tz/

Místo bývalé černé skládky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down