V Praze je nejvíce zdravotníků a učitelů, nejméně je hasičů, říká průzkum PDS

Pražská developerská společnost (PDS), příspěvková organizace hl. m. Prahy, nechala zpracovat analýzu tzv. preferovaných profesí, pro které z pověření hl. m. Prahy připravuje projekty dostupného bydlení. Z podkladů agentury CE-Traffic, která se věnuje sociodemografickým analýzám, vyplývá, že k 1. září 2022 měly preferované profese na území hl. m. Prahy celkem 105 501 pracovníků.

Nejpočetnější skupinu tvořili lidé pracující ve zdravotnictví (49 178 osob) a ve školství (43 431 osob), kteří dohromady čítají 88 % pracovníků preferovaných profesí. V sociálních službách pracovalo 6150 osob, u bezpečnostních složek 5900 osob a v rámci požární ochrany pouze 842 lidé. Do analýzy nebyly zahrnuti další pracovníci ve státní správě a samosprávě, pracovníci centrálních státních úřadů umístěných v Praze, pracovníci úřadů práce, správy sociálního zabezpečení. Podle Českého statistického úřadu měla Praha k 31. 12. 2021 celkem 1 275 406 obyvatel, nicméně podle analýz anonymizovaných geolokačních dat mobilních operátorů, které zadávalo hlavní město Praha v minulých letech, žije reálně dlouhodobě v Praze více než 1,55 mil. obyvatel.

 „Donedávna v Praze panovalo přesvědčení, že v hlavním městě žije 1,3 mil. obyvatel. Díky datům od mobilních operátorů už dnes víme, že v Praze žije přes 1,5 mil. lidí, i když zde nemají trvalé bydliště. To jsou pro nás důležité podklady a město se tomu musí přizpůsobit. Proto jsem se před čtyřmi lety zasadil o vznik PDS, která má nyní na starosti rozšiřování městského bytového fondu, a to primárně pro potřebné profese a sociálně křehké skupiny obyvatel. Díky práci PDS můžeme lépe udržovat krok se stále rostoucím počtem obyvatel Prahy a zajistit důstojné bydlení,“ uvádí Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy zodpovědný za územní rozvoj.

 „Pro přípravu projektů městského dostupného bydlení PDS využívá celou řadu analytických nástrojů, k nimž patří i sociodemografické průzkumy a studie. PDS byla zakládací listinou pověřena přípravou bytových projektů především pro tzv. preferované profese, k nimž patří pracovníci ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, bezpečnostní a požární ochraně. Cílem analýzy bylo ověřit celkový počet pracujících v těchto službách, tedy například nejen učitele jako takové, ale i technické pracovníky, pracovníky kuchyní, družin atd. Celkem je takových pracovníků více než 105 tisíc a rozmístění jejich působení v rámci hlavního města je poměrně nerovnoměrné – což souvisí zejména s rozložením velkých nemocnic a areálů vysokých škol jako míst s tisíci pracovníků míst v jedné lokalitě – jde zejména o Prahu 1 a 2, Prahu 5, Prahu 6 a Prahu 8.  S ohledem na úroveň odměňování pracovníků ve veřejných službách a neustále rostoucí cen bytů a nájmů na pražském rezidenčním trhu je výstavba městských nájemních bytů nutná, protože pro drtivou většinu pracovníků těchto profesí je pohyb na “volném trhu“ s bydlením velmi komplikovaný a bydlení pro ně těžko dostupné,“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS.

 PDS nyní připravuje více než 60 tzv. investičních akcí v lokalitách širšího centra Prahy (Palmovka, Nové Dvory, Vršovice) i na jejím okraji (např. Dolní Počernice, Černý Most, Hutě). PDS bude výsledky této analýzy používat při definování širších souvislostí přípravy každého svého projektu. „Lze samozřejmě pouze odhadovat, jaký podíl z těchto pracovníků aktuálně řeší své bydlení, případně kolik z takových pracovníků třeba dojíždí každý den do Prahy ze Středočeského kraje. Jistě však z těchto „velkých čísel“ vyplývá, že každý projekt dostupného bydlení, kde bude možné poskytnout lidem z těchto profesí bydlení s dlouhodobější jistotou nájemního vztahu pomůže zajistit fungování vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb v hlavním městě“ dodává Martin Červinka, zástupce ředitele PDS.  Navíc z detailu rozložení těchto profesí v rámci města lze zhruba určit potřeby i deficity v určitém detailu území a jednotlivých městských částí.

/mz/

Zdroj: Analýza strategických pozic na území hl. m. Prahy, zdroj: CE-Traffic a PDS, 2022*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down