V Praze se předávaly ceny vítězům národní soutěže Chytrá města

V Rezidenci primátorky hl. města Prahy byl dnes odpoledne vyhlášeny vítězné projekty, které odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vybrala. V kategorii PROJEKT SMART CITY A IDEA SMART CITY získají titul "Chytrá obec 2017" Hodonice za řešení mapových služeb GisOnline od dodavatele TOP GIS s. r. o., titul "Chytré město" do 50 tis. obyvatel získává dlouhodobý lídr v segmentu Smart City město Písek, konkrétně za aplikaci řešení veřejného energetického portálu od dodavatele ENESA a. s. Titul "Chytré město" nad 50 tis. obyvatel přidělila Odborná porota soutěže městu Brno za řešení aplikace "Brňáci pro Brno", jejímž tvůrcem a dodavatelem je městská společnost Brněnské komunikace, a. s. Za projekt "Koncepce Chytřejší kraj" byl oceněn Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ocenění "Idea Smart City" je určeno společnosti M.C.Triton za rozvoj lokální ekonomiky obcí v rámci metodiky "Chytrá řešení v souladu s potřebami měst a regionů".

Idea představuje vizi vycházející ze skutečnosti, že “město není chytré natolik, nakolik pořizuje chytré technologie. Chytrost města je především v jeho strategické prozíravosti. Město by mělo mít pod kontrolou své rozvojové projekty a jejich souvislosti.” Tuto vizi chce M.C.TRITON zhmotnit - chce se stát průvodcem při zavádění konceptu chytrého města a chytrého regionu zaměřeného především na proces implementace jednotlivých chytrých řešení.

Odborná porota dále udělila zvláštní ceny ve 2 oblastech:

AKTIVITY STARTUPů v konceptu SMART CITY

V této oblasti byla zvláštní cena udělena projektuAplikace pro predikci obsazenosti parkovacích míst v reálném čase”, který vytvořila společnost e-Parkomat. Toto řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase a současně i generování datových souborů k možnému praktickému využití pro správu a budování měst.

HOSPODAŘENÍ S VODOU

Další oblastí, která reaguje na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku, je oblast hospodaření s vodou.
Zde byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství", který do soutěže přihlásil OVAK (Ostravské vodovody a kanalizace). Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.
 
Druhým projektem v této oblasti, který získal zvláštní cenu poroty, je Architektonický návrh využívající trendy odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky “, který vytvořila společnost LIKO-s. Jejich projekt unikátním způsobem reaguje na globální trendy související se změnou klimatu s konkrétním řešením v praxi: zadržování vody, udržení zdravého prostředí a klimatu, hospodaření s vodou díky zeleným střechám, zeleným stěnám a vertikálnímu kořenovému čištění odpadních vod.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. V závěru roku 2017 bude vyhlášen její 2. ročník.

Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2017“ jsou uvedeny na webových stránkách  www.soutezchytramesta.cz.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z. ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu. Podporu jí  poskytla i Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Jedná se o mezinárodně certifikovanou asociaci, která významně přispívá k rozvoji programu SMART CITY v Česku. Sdružuje na 130 tuzemských měst, obcí i regionů. Již 22 let podporuje kvalitu veřejné správy a udržitelný rozvoj podle cílů OSN.*

/TZ/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down