V pražském sídle Středočeského kraje byla dnes založena Asociace dobrovolných svazků obcí České republiky

Už během loňského podzimu se zintenzívnila pracovní setkání zástupců řady dobrovolných svazků obcí (DSO) celé ČR. Na dvou on-line schůzkách se diskutoval legislativní návrh tzv. společenství obcí (SO), ale také varianty vzniku krajských organizací DSO po vzoru Asociace DSO Středočeského kraje. Nakonec převládl názor transformovat – se souhlasem členské základny – středočeskou organizaci na Asociaci DSO České republiky, a umožnit tak vstupu zájemců z řad DSO i z ostatních krajů.

Do konce minulého roku o tomto postupu měly rozhodnout orgány jednotlivých svazků obcí. Dnes se tak na Krajském úřadě Středočeského kraje mohla sejít členská schůze dosavadní Asociace DSO Středočeského kraje, která rozhodla o své transformaci na Asociaci DSO České republiky, do níž vstoupilo dalších celkem 14 dobrovolných svazků obcí z Jihočeského, Jihomoravského, Karlovarského, Olomouckého a Plzeňského kraje. Nejnověji se právě dnes do Asociace DSO ČR přihlásil Mikroregion Mohelnicko z Olomouckého kraje.

Asociace svou činností navazuje na předchozí projekty Svazu měst a obcí ČR, které si kladly za cíl rozvinout a přivést na vyšší úroveň meziobecní spolupráci a zřizovat k tomu i centra společných služeb (CSS) s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb obyvatelům zejména menších obcí.

Předsedou Asociace DSO ČR byl zvolen dosavadní předseda Asociace DSO Středočeského kraje Mgr. Viktor Liška, starosta obce Ratměřice a předseda středočeského Mikroregionu Voticko. Místopředsedy Asociace DSO ČR byli zvoleni Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D., místostarosta obce Štarnov, donedávna manažer Mikroregionu Šternbersko, a Pavel Motejzík, DiS., místostarosta města Nepomuk (Mikroregion Nepomucko) v Plzeňském kraji.

SPOLEČENSTVÍ OBCÍ UŽ REÁLNĚ NA OBZORU

Jak na dnešním ustavujícím jednání Asociace DSO ČR uvedl Ing. Marek Jetmar, Ph.D., vedoucí oddělení dostupnosti a financování veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, do meziresortního připomínkového řízení právě v těchto dnech míří návrh na novelizaci zákona či 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který zavádí legislativní úpravu tzv. společenství obcí (SO). Tato společenství obcí by měla vznikat tak, že obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) by se mohla sdružit do svazku obcí, který by měl postavení společenství obcí. Společenství obcí by mohlo koordinovat veřejné služby na území členských obcí i strategický rozvoj tohoto území. Společenství obcí by dostala rovněž možnost zajišťovat společný výkon správních činností pro členské obce, případně i další činnosti, pokud by to stanovil zvláštní zákon.

Nejvyšším orgánem společenství obcí by bylo shromáždění starostů členských obcí, přičemž v čele společenství obcí by stál předseda, který by dané společenství obcí zastupoval navenek. Stanovy společenství obcí by mohly určit i další orgány společenství obcí. Ministerstvo vnitra, jak ujistil Marek Jetmar, je připraveno vytvořit vzorové stanovy společenství obcí.

K Asociaci dobrovolných svazků obcí ČR se více vrátíme v chytaném březnovém vydání Moderní obce.*

/rš/

Na snímku: Z dnešního založení Asociace dobrovolných svazků obcí ČR

Foto: Ivan Ryšavý

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down