V Táboře si hýčkají své husity

Městská památková rezervace (MPR) Tábor letos vstoupila už do 51. roku své existence. Jaký režim vyžaduje MPR, aby si uchovala historický ráz a zároveň se v ní nezastavil život?

Kulaté výročí padesáti let vyhlášení MPR Tábor si město připomnělo také uspořádáním celostátní odborné konference na sklonku roku 2011.

»Městská památková rezervace není cosi nedotknutelného,« řekl tehdy starosta Tábora Ing. Jiří Fišer. »Je to místo, kde se bydlí i podniká, kde ve stínu historických architektonických dominant mohou občas hrát saxofony, vystupovat komedianti, kde si kluci a holky mohou hrát s míčem. Ta symbióza časových předělů je na naší městské památkové rezervaci skvělá a provokující, ale zároveň podněcuje i k diskusi odborné. A ta je stále před námi,« zakončil starosta své vystoupení.


PODPORA VŠECH OBJEKTŮ V MPR

Základním kamenem péče města o MPR je Program regenerace MPR Tábor a okolí pro léta 2011-2014. Vychází z úplného znění Zásad Ministerstva kultury pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ. Zjednodušeně řečeno, programu se účastní vlastníci nemovitostí, město a stát.

»V posledních letech město přispívá výrazně vyšší částkou než stát, a to nejsou počítány investice do veřejné infrastruktury,« hodnotí Ing. Vlastimil Křemen, vedoucí odboru územního rozvoje MěÚ Tábor. »Jedná se o částky v řádech milionů a město přispívá všem majitelům památkových objektů zúčastněným v programu.«

Vlastníci objektů v MPR, které nejsou památkami ve smyslu zákona o památkové péči, mohou využít příspěvek z Účelového fondu na opravy budov MPR Tábor. Z něj lze získat nízkoúročený úvěr (4-6 %) s dobou splatnosti 4-10 let. Další možností je Fond podpory a rozvoje bydlení.

PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NEZEJÍ PRÁZDNOTOU

Jaké využití mají domy v historickém centru? »V domech na Starém městě jsou provozovány obchody, restaurace, školská zařízení, sídlí v nich mnohé neziskové a charitativní organizace či kulturní spolky. Dominantní jsou církevní objekty a je snaha zachovat i funkci obytnou,« vysvětluje Vlastimil Křemen.

Z pohledu turistického ruchu je v MPR výrazným magnetem Husitské muzeum, které umožňuje návštěvu historické radnice, expozice o husitech, galerie výtvarného umění nebo prohlídku podzemí. Která další místa turisté vyhledávají? Mezi jinými je to Bechyňská brána, hradní věž Kotnov, chrámová věž děkanského kostela Proměnění Páně na hoře Tábor nebo kostel Narození Panny Marie s nově zrestaurovaným mobiliářem a odkrytými freskami v kryptě.

V HLAVNÍ ROLI HISTORIE

Tábor však nejsou jen husité. Na domácí i přespolní čeká v sezoně řada kulturních akcí, především koncertů. Nejvýznamnější kulturní institucí na území Starého města je divadlo Oskara Nedbala s kapacitou sálů 600 míst (nová scéna) a 350 míst (historická scéna). Území Starého města dále nabízí osm galerií (tři otevřené sezonně).

Ve městě působí řada kulturních spolků a sborů, které využívají exteriéry a interiéry MPR. Nejrozsáhlejší akcí a zároveň největší propagací památek města jsou Táborské slavnosti. Každoročně je doprovází zážitkové akce (tzv. eventy), např. pochodňový průvod městem, středověké tržiště, šermířské souboje a klání, historická bitva, staročeský jarmark, pouliční divadlo, středověké hry či Den otevřených dveří památek.

Při Táborských slavnostech zaplaví historické centrum množství návštěvníků, kteří si plně vychutnávají historické kulisy.

Husité k Táboru neodmyslitelně patří. Město umí tohoto spojení náležitě využít také v rámci tzv. eventů.

FOTO: ARCHIV MĚÚ TÁBOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *