Autor
Kategorie:
Ekonomika

V Teplicích upřednostnili dohodu s herním byznysem před vynucenou represí

Statutární město Teplice sice nepřijalo vyhlášku regulující na jeho území provozování heren a kasin, ale na omezování hazardu nerezignovalo. »Jen jsme upřednostnili dohodu před represí,« vysvětlil primátor Jaroslav Kubera, který je zároveň členem Senátu PČR. »Koncem loňského roku...

Statutární město Teplice sice nepřijalo vyhlášku regulující na jeho území provozování heren a kasin, ale na omezování hazardu nerezignovalo. »Jen jsme upřednostnili dohodu před represí,« vysvětlil primátor Jaroslav Kubera, který je zároveň členem Senátu PČR. »Koncem loňského roku jsme se s provozovateli heren dohodli na eliminaci negativních jevů hazardu. Výsledkem jednání byla deklarace, jíž se provozovatelé dobrovolně zavázali k přijetí takových opatření, která povedou ke zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku ve městě,« dodal primátor. Zároveň upřesnil, že provozovatelé deklaraci akceptovali i kvůli hrozbě úplného zákazu heren, k němuž přistoupila některá jiná města.


K deklaraci se už přihlásilo přes 80 % provozovatelů, další se přidávají. Při březnové kontrole městští strážníci zjistili, že většina provozovatelů ji dodržuje. Proběhla i kontrola ze strany Unie herního průmyslu.

Na hodnocení, jak se opatření provozovatelů promítnou do stavu veřejného pořádku v Teplicích, je zatím brzy. Primátor však očekává eliminaci některých negativních dopadů provozování heren na veřejný pořádek. Už nyní podle jeho slov veřejnost např. zaznamenala odstranění blikajících reklam u heren. »Nejsme jediným městem, které zvolilo toto řešení. Ani odborníci nedoporučují tzv. prohibiční řešení. Zákaz heren by totiž nevedl k vymizení problému, nýbrž jen k jeho přesunu mimo jakoukoliv kontrolu,« uvedl Jaroslav Kubera.

Už v závěru loňského roku však také připustil, že vydat se cestou úplného zákazu heren město nechtělo kvůli ne zcela jasným legislativním pravidlům, a také proto, že tento krok by patrně pro rozpočet města přinesl propad příjmů.

 

K deklaraci se v Teplicích hlásí přes 80 % provozovatelů heren

Z Deklarace ke kodexu chování provozovatelů sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení (TZ) povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a uživatelů prostor, v nichž se tyto sázkové hry realizují na území statutárního města Teplice.

Signatáři se ve lhůtě do 1. 3. 2012 zavazují:

Odstranit z vnějšího pláště budov, kde jsou umístěna a provozována TZ, dynamické světelné reklamy upozorňující na provozované hry, které mohou nabádat k účasti na těchto hrách.

Odstranit z vnějších prostor heren a kasin všechny reklamy na podávání alkoholických nápojů ke hře zdarma, případně se slevou a nabídky dalších benefitů.

Dbát o vnější vzhled provozoven a čistotu v jejich bezprostředním okolí.

V prostorách herny umístit funkční kamerový systém, který bude trvale snímat vchod do provozovny, včetně prostoru před vchodem, a vnitřní prostor herny. Data ze záznamu budou uchovávána po dobu nejméně 30 dnů a provozovatelé jej poskytnou orgánu, který prokáže právní nárok.

K zamezení možnosti hry mladších 18 let provozovatelé prohlašují, že takové osoby do heren vpouštěny nejsou a nikdy nebudou. Jakákoliv podezřelá osoba je a vždy bude legitimována a při zjištění nezletilosti vykázána z prostor herny.

V každé herně bude učiněno opatření, že po 24. hodině budou návštěvníci vpouštěni individuálně po provedení jejich vizuální kontroly.

ZDROJ: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

Jaroslav Kubera

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *