Autor
Kategorie:
Různé

Valšov na Bruntálsku je nadějí venkova

Cena naděje pro živý venkov se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku. Symbolem ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto dílčí soutěží Vesnice roku převzalo Sdružení místních samospráv (SMS) ČR. Chce tak vyjádřit úctu k nadšení a dobrovolné práci obyvatel venkova,...

Cena naděje pro živý venkov se uděluje v rámci soutěže Vesnice roku. Symbolem ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto dílčí soutěží Vesnice roku převzalo Sdružení místních samospráv (SMS) ČR. Chce tak vyjádřit úctu k nadšení a dobrovolné práci obyvatel venkova, kterou vkládají do společenského života svých obcí.

Letos cenu získala malá obec Valšov v okrese Bruntál. Navzdory tomu, že má pouze 265 obyvatel, tam fungují tři činné spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Divadelní spolek a Klub dětí. Jak vysvětluje starostka Iveta Kučerová, obec každý měsíc ožije nějakou akcí. Ať už jde o turnaje ve stolových hrách a v nohejbalu, divadelní představení pro děti, setkání se seniory, pálení čarodějnic, stavění máje, kácení máje, vítání nově narozených občánků, dětský den nebo o stezku odvahy, nocování na obecním úřadě, Mikulášskou nadílku apod.

Jak v dnešní uspěchané době stmelovat obec a její obyvatele? zeptali jsme se starostky Valšova. »Obyvatelé naší obce se scházeli stále, takže to není nic nového – a určitě to není moje zásluha. Ale vlastně jejich, že mají chuť a energii se spolu potkávat a pracovat,« odpověděla nám. »Existuje úzký kruh aktivistů, kteří schůzky svolají a činnost organizují. A pak už to tak nějak běží samospádem. Kdo se chce zapojí, vymýšlí a pracuje. Kdo ne, tak se jen pasivně zúčastňuje společenských či sportovních akcí. Snažíme se zapojovat do dění v obci také děti a mládež. Avšak budou-li v naší práci pokračovat, je pouze na nich.«

Obavy o budoucnost obce však Iveta Kučerová rozhodně nemá. »Ano, i ve Valšově jsou dnes lidé velmi vytíženi svým zaměstnáním a dávají mu opravdu téměř vše ze svého elánu. Takže pak už leckdy nemají zájem se zapojovat do dění v obci a zkrátka chtějí mít klid. A určitě také u nás lze nalézt jednotlivce, kteří se neustále za něčím, často velmi pofidérním honí. Ono totiž v současné době lze hekticky a uspěchaně žít už i v tak malé obci, jako je Valšov,« poznamenala starostka a dodala: »Ale naštěstí se to u nás ve Valšově většiny lidí netýká.«

Sto tisíc korun, které Valšov získal za svůj úspěch v soutěži, využije k investicím do spolků a prostor, které využívají.

Svou tradici má ve Valšově také každoroční Mikulášská nadílka.

FOTO: ARCHIV OBCE

Symbolický šek na 100 tisíc korun předala starostce Ivetě Kučerové předsedkyně SMS ČR Jana Juřenčáková (vpravo).

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *