Autor
Kategorie:
EU

Ve fondech EU ještě Česku zbývá přes sto miliard korun

Z celkového disponibilního rozpočtu 798,6 mld. Kč určeného v rámci programovacího období EU 2007-2013 pro naši zemi ze strukturálních fondů měla v polovině letošního roku Česká republika uzavřené kontrakty na projekty v hodnotě 683,2 mld. Kč (tzv. zazávazkované prostředky).

Úspěšným žadatelům o podporu již sice byly proplaceny projekty za 440,5 mld. Kč, tedy 55 % alokované částky, vázne však proplácení ze strany Bruselu. Evropská komise totiž dosud certifikovala Českem předložené výdaje pouze ve výši 260,3 mld. Kč, tedy třetinu alokované částky.

Vyplývá to z poslední studie společnosti KPMG Česká republika »Česká republika a fondy Evropské unie: Stav čerpání prostředků v období 2007-2013«. Uvedené sumy se přitom vztahují k operačním programům uskutečňovaným v rámci Cílů 1 (Konvergence) a 2 (Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) regionální politiky, přičemž zahrnují zdroje Evropské unie doplněné o národní zdroje.


Podílem 86 % kontrahovaných prostředků se ČR řadí do průměru desítky zemí střední a východní Evropy a 55% podílem už proplacených dotací dokonce mírně jejich průměr převyšuje. Nicméně uvedeným třetinovým objemem certifikovaných výdajů předložených Českem Evropské komisi se naše země, jak na to poukázal Jan Filkuka z KPMG Česká republika, řadí do druhé poloviny střední a východní Evropy a za ní zůstávají už jen Bulharsko a Rumunsko.

OBEZŘETNOST JE NA MÍSTĚ

Dotační programy fungují na principu předfinancování ze státního rozpočtu a te-prve následně jsou realizované projekty proplaceny z peněz Evropské komise. Česká republika opakovaně řeší nesrovnalosti v čerpání dotací a čelí podezřením z jejich zmanipulování. Otázkou zůstává, budou-li kontrahované projekty Evropskou komisí proplaceny v plné výši, či nedojde-li k jejich krácení. Pak by ovšem stát musel část nasmlouvaných projektů zaplatit ze svého.

»Přestože tedy ve fondech EU pro Českou republiku zbývá ještě přes 100 mld. Kč, doporučoval bych obezřetnost. Ukvapené nasmlouvání diskutabilních projektů by nás v budoucnu mohlo mrzet,« dodal Jan Filkuka.

ANI JINDE NENÍ SITUACE RŮŽOVÁ

Ke konci roku 2012 měla Česká republika zazávazkováno 82 % prostředků z disponibilního rozpočtu (viz tabulka). To ji řadilo těsně za Polsko na šesté místo mezi deseti srovnávanými zeměmi střední a východní Evropy. Žadatelům o dotace v ČR bylo proplaceno 52 % alokované částky. V tomto parametru jsme zaujali čtvrté místo před Slovinskem a mírně překročili průměr deseti zemí střední a východní Evropy. Nejlepší situace v rámci posuzovaných zemí je v Estonsku a Lotyšsku, kde měli shodně 91 % zazávazkovaných prostředků a 59 % proplacených.

ČERPÁNÍ A PROPLÁCENÍ SE LIŠÍ PODLE OBLASTÍ

Koncem roku 2012 bylo v Česku zazávazkováno více než 80 % prostředků alokovaných na rozvoj infrastruktury, lidských zdrojů a výzkumu, vývoje a ICT. Zaostávala pouze oblast technické pomoci. Příjemcům byla proplacena více než polovina peněz určených na infrastrukturu a lidské zdroje.

V oblastech výzkumu, vývoje a ICT a technické pomoci naopak výše proplacených prostředků nedosáhla ani 40 % celkových alokovaných zdrojů.

PŘITVRDÍME VE ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI?

V současném programovacím období byl značný objem prostředků fondů EU nasměrován na budování infrastruktury. Ať už šlo o komunikace, železnice, letiště, čistírny odpadních vod, rekonstrukce nemocnic či rozvoj cyklostezek. Smyslem těchto investic bylo posunout kvalitu života v zemích střední a východní Evropy k západním standardům a zároveň jim umožnit, aby se staly součástí většího trhu.

Studie KPMG Česká republika shrnuje, že v nadcházejícím programovacím období 2014+ by však už cílem mělo být hlavně posílení konkurenceschopnosti zemí střední a východní Evropy. Proto bude třeba více investovat do lidí, technologií a výzkumu včetně posilování a rozvíjení kompetencí mladší generace.

 

V období 2014+ by se mělo více investovat do lidí, technologií a výzkumu včetně posilování a rozvíjení kompetencí mladší generace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *