Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Ve Vídni se daří zmírňovat negativní dopady pořádání akcí na životní prostředí

Festivaly, slavnosti, trhy či sportovní klání jsou pevnou součástí společenského dění v obcích. Tyto akce s sebou však nesou i množství odpadu, zejména nápojových kelímků.

Rakouská metropole Vídeň podporuje pořadatele, kteří využívají systém pronájmu vratných kelímků a chce, aby se při pořádání všech akcí zohlednila také ochrana životního prostředí. »Stále víc pořadatelů chápe, že si ochrana životního prostředí a pořádání akcí neprotiřečí,« komentovala vídeňská radní pro životní prostředí Ulli Simová.

SOUTĚŽ O TITUL »EKO UDÁLOST«

V rámci iniciativy »Samozřejmě méně odpadu«, za níž stojí Ulli Simová, vznikl v roce 2010 projekt »ÖkoEvent«. V jeho rámci získají neziskové organizace, sdružení a veřejné instituce zdarma rady, jak ekologicky a šetrně pořádat akce. Podnikatelé a živnostníci mají tuto službu zpoplatněnou, hradí si ale jen menší část, zčásti je totiž dotovaná. Tématem jsou především právní podmínky novely vídeňského odpadového zákona, otázky a pravidla využívání vratných kelímků, hrnečků, ale i příborů či nádobí z mobilního vozu a dalších možností.

Kolik pořadatelů využilo letos možnost po-radenství? »Zatím jsme dostali přibližně 100 přímých dotazů, mimo to se mnozí informují na webu www.oekoevent.at,« sdělila Moderní obci Sabine Seidl z poradenské agentury (die Umweltberatung).

Jak dále uvedla, město uděluje též titul »Eko událost«. Aby mohla akce o cenu soutěžit, musí pořadatelé postupovat podle určitých kritérií (viz Checkliste na zmíněném webu) a dodržet alespoň čtyři z těch, která jsou uvedena jako povinná (tj. třídění odpadu, u akcí s víc než 2000 návštěvníky koncept sbírání a odvozu odpadu, používání vratného nádobí, nesmějí se používat nevratné lahve a platí zákaz aktivního rozdávání letáků). Celkem obsahuje checklist 36 kritérií, některá z nich jsou závazná pouze v případě, že akci pořádá město Vídeň (jedno z magistrátních oddělení).

Důraz se klade na to, aby se (v rámci možností) nabízely regionální a sezonní potraviny a nápoje a nepoužívala se elektrická zařízení. Pořadatelé by si měli dávat také pozor, aby byla akce přístupná i lidem s omezenou mobilitou. Návštěvníci by měli mít k dispozici pitnou vodu z kohoutku (pítka, džbány s vodou).

Za všechny pořadatele, kteří si zdarma vypůjčí vratné kelímky, převezme město 30 % nákladů na jejich umytí. Celkem je k dispozici 1 milion kelímků. Vracejí pořadatelé vypůjčené nádobí? »Pořadatelé nám při zapůjčení nechávají zálohu. Z tohoto důvodu se snaží vrátit co nejvíce kelímků. V případě, že při nějaké velké akci nejsou všechny kelímky vráceny, zůstane každému stánkaři záloha 1 euro (náhrada kelímku je méně nákladná, tak má z toho nakonec i malý zisk),« vysvětlila Sabine Seidl.

Podle údajů z roku 2012 se díky upuštění od používání jednorázových kelímků a využívání asi 100 tisíc vratných kelímků při celkem 20 akcích zamezilo vzniku 77 339 kg CO2 a 8792 kg odpadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *