Autor
Kategorie:
Ekonomika

Ve výběrových řízeních loni zůstalo »zaseknuto« 100 miliard korun

V systému veřejných zakázek se aktuálně nacházejí zakázky za 100 mld. Kč, na něž sice loni byla vyhlášena zadávací řízení, ale do konce května 2013 stále nebyly ani zadány, ani zrušeny (případně tato skutečnost nebyla nahlášena do Věstníku VZ).

Jde tedy až o třetinu objemu veřejných zakázek ve Věstníku VZ z minulého roku (32 %, zbylých 18 % tvoří zakázky zrušené). Jen pro srovnání, z pohledu hrubého domácího produktu jde o téměř tříprocentní podíl.

Z výsledků nejnovější analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), kterou pro ni zpracovala analytická společnost CEEC Research, vyplývá, že v ro- ce 2012, vyhlášeny veřejné zakázky v hodnotě 312,5 mld. Kč (údaj z Věstníku VZ), avšak k realizaci byly zatím zadány za- kázky pouze za 155 mld. Kč. Objem zadaných zakázek tak činil jen polovinu objemu plánovaných výdajů. Z hlediska počtu zadaných zakázek zadána byla dokonce méně než polovina z vyhlášených zakázek (41 %).


»Novela zákona o veřejných zakázkách celý proces podstatně zkomplikovala a tyto nejnovější výsledky to jen potvrzují. Místo toho, aby již tak omezené veřejné rozpočty alespoň částečně pomáhaly v růstu ekonomiky, zůstávají zbytečně nevyčerpané,« hodnotí situaci předseda Komory administrátorů veřejných zakázek Mgr. Robert Pergl.

Průměrná hodnota zadané zakázky bývá obvykle nižší než hodnota předpokládaná při oznámení zakázky. V roce 2012 v průměru šlo o 12 % (v roce 2011 činil tento rozdíl v průměru 7 %), což potvrzuje, že veřejní investoři mají díky velké cenové konkurenci možnost získat nakupované práce (např. stavební) levněji, než očekávali, a tak mohou při stejných rozpočtech nechat provést více stavebních prací či nakoupit další služby nebo zboží.

Od ledna až do května 2013 bylo zatím vydáno 3,5 tis. řádných oznámení o zakázce, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo pokles o 2,7 %. Meziroční srovnání v jednotlivých měsících ovšem bylo silně ovlivněno novelou zákona o veřejných zakázkách, která začala platit od dubna 2012. Podíváme-li se na vývoj v prvních pěti měsících tohoto roku z pohledu objemu finančních prostředků, rozdíl je ještě větší. Celková předpokládaná hodnota výše uvedených oznámení o zakázce činila 89 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím v roce 2012 poukazuje na dramatický pokles až o 45 %.

ZDROJ: KAVZ / VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK CEEC RESEARCH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *