Vedení Plzeňského kraje se setkalo se starosty z Klatovska a Domažlicka

Na osmdesát starostů měst a obcí z okresů Klatovy a Domažlice se zúčastnilo setkání, na něž byli pozváni vedením Plzeňského kraje. Jednání se konala v Domu dětí a mládeže v Nýrsku a v Kulturním domě ve Staňkově.

Chtěli jsme starostům představit Radu Plzeňského kraje, seznámit je s kompetencemi, které máme v oblasti správy regionu na starosti, protože ke změně došlo nejen u nás, ale po komunálních volbách i v některých obcích a městech a chceme jim ukázat, co pro ně kraj dělá, může udělat a s čím se na nás mohou obracet. Na druhou stranu jsme od nich velmi rádi slyšeli podněty kam napřít síly a co je třeba řešit, protože starostové jsou ti, kteří jsou občanům nejblíže,“ řekl k setkání hejtman Rudolf Špoták.

Radní Plzeňského kraje v samém úvodu setkání seznámili starosty a zástupce obcí se svými kompetencemi, upozornili je na hlavní agendy, které v rámci správy regionu mají ve svých kompetencích, na dotační programy ze všech vypsaných oblastí zaměřených například na regionální rozvoj, životní prostředí či kulturu a památkovou péči, z nichž mohou čerpat finanční prostředky na svůj rozvoj. Prostor dostalo také představení hlavních investic, ať už to byla nadregionální stavba emergency v Klatovské nemocnici spolu s výstavbou dialýzy, anebo investice v oblasti dopravní infrastruktury.

Z úst ředitelky krajského úřadu Štěpánky Szabó se představitelé obcí dozvěděli nové informace  z oblasti postupující digitalizace státní správy a o vzniku nového Centrálního místa služeb. „Všechny smlouvy je nutné opatřovat zaručeným digitálním podpisem s časovým razítkem. Bez něho nebudou platné,“ upozornila zástupce obcí. A informovala je, že nově se povinné vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstev obcí prodloužilo z 10 na 15 dní.

Pozornosti se těšily informace z oblasti dopravy, které písemně starostům prezentoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. Dozvěděli se detailní informace o správě a stavu komunikací v jejich okresech, kterou provádí Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). V okrese Klatovy obstarávají krajští silničáři 1033 km silnic II. a III. třídy a 267 mostů, z toho v nevyhovujícím a havarijním stavu je tu více než polovina silnic a ve velmi špatném až havarijním stavu 54 mostů (přímo v havarijním stavu 3). V okrese Domažlice se silničáři starají o 686 km II. a III. třídy a o 130 mostů. V nevyhovujícím a havarijním stavu je tu necelá polovina silnic a ve špatném až havarijním stavu se nachází 25 mostů (přímo v havarijním stavu 2).

Jsem rád, že se nám daří každým rokem dávat více peněz na opravy silnic a mostů ve vašem okrese. Letos bude z krajských peněz (celkem 120,6 mil. korun) na Klatovsku probíhat celkem sedm dopravních staveb – mimo jiné to bude budování průtahu Kolincem, opravy silnic třetí třídy v Pačejově nebo oprava mostu před obcí Žihobce, ve Švihově a za obcí Borovany. Dalších 95 milionů půjde ze SFDI na opravu II/187 Plánice-Neurazy a na opravu silnice III/17214 Horažďovice – Velké Hydčice,“ informoval starosty Klatovska Pavel Čížek a vyzval je, aby na místě využili přítomnosti pracovníků SÚSPK ke komunikaci problémů v této oblasti.

V okrese Domažlice bude z rozpočtu kraje do oprav silnic a mostů investováni 35 milionů korun. Půjde o pět dopravních akcí, jako je oprava mostu v přes potok v Zubřině před Blížejovem, mostu v Zahořanech a do rekonstrukcí silnic ve Kdyni, vybudování průtahu III/19367 Pasečnice a na úpravu křižovatky I/22 Kout na Šumavě. Ze SFDI půjde na Domažlicko 98 milionů korun na opravu silnice II/183 Srbice-Poděvousy a na silnice druhé třídy Svržno – Bělá nad Radbuzou. „Naším největším úkolem, který máme nyní před sebou, je zdvoukolejnění trati z Domažlic do Německa. V tomto ohledu bych vás proto požádal o podporu tohoto projektu,“ řekl starostům Domažlicka Pavel Čížek. Starosta Staňkova Alexandr Horák na to vzápětí reagoval slovy:Zdvoukolejnění trati určitě podpoříme, vždyť i jednokolejka ve Staňkově je nesmysl.“

Z vystoupení starostů zazněly mj. obavy z další digitalizace státní správy, která zvyšuje nároky na znalost a služby v oblasti IT, což může být velký problém u malých obcí. Některé obce také zatěžují také četné dotazy související se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Zajímal je i stav jednání ohledně možného vzniku gigafactory v Líních. „Je dobré, že se seznámíme s lidmi, s nimiž můžeme na kraji komunikovat.  My v malých obcích máme veškerou problematiku v jednom, zatímco kraji jsou k tomu vytvořeny  jednotlivé odbory, pro nás je to složitější. Víme však díky tomu, s kým můžeme náš problém řešit a kde získat informace,“ okomentovala včerejší setkání s krajskými  radními  starostka Běšin Pavlína Langmayerová.*

/zr/

Na snímku: Ze setkání vedení Plzeňského kraje se starosty

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down