Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Veletrh Střechy, pláště, izolace, stavba letos vstoupí do svého už 22. ročníku

Přes současný nepříznivý vývoj stavebnictví si ostravský veletrh Střechy, pláště, izolace, stavba udržuje vysokou odbornou úroveň. Letos se uskuteční ve dnech 28. února až 2. března.

Jak uvedl Bc. Dan Tyleček, obchodní náměstek a člen představenstva společnosti Ostravské výstavy, a. s., na vysoké odborné úrovni tohoto tradičního stavebního veletrhu se významně podílí i doprovodný program.

S jakými novinkami přichází už 22. ročník veletrhu?

V kapitole odborných soutěží obnovíme soutěž Zlatý triangl, který obdrží firmy s nejlepšími novými výrobky a technologiemi. Pro mladé začínající odborníky každoročně pořádáme různé soutěže. Letos se zaměříme na instalatéry. Soutěž o nejpůsobivější expozici s názvem Aura vybízí vystavovatele upravit výstavní plochu co nejlépe nejen architektonicky, ale také funkčně. Pro návštěvníky budou připravena poradenská místa – poradna Cechu obkladačů ČR, poradna Bydlení v barvách, letos poprvé poradny Krby a kamna a poradna Feng Shui. Nebudou tam chybět ani ukázky malířských technik, zdění i rekonstrukce balkonů.


Veletrh se chystáte rozdělit do dvou sekcí – Nízkoenergetické bydlení a Architektura zahrady. Čím mohou být zajímavé pro zástupce obcí a měst?

To není zcela přesné. Každoročně se snažíme výstavu tematicky obohatit o aktuální trendy. V letošním roce se chceme zaměřit na nízkoenergetické bydlení, hlavně na dopady směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a energetických štítcích budov. Na ostravském výstavišti Černá louka se tedy představí novinky a trendové výrobky z oblasti klasických i moderních střešních systémů, zdicích, zateplovacích a izolačních materiálů, stavebních technologií a řemesel, nízkoenergetických staveb, dalších stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů i technického zařízení budov. Budou tam firmy, které v sekci Nízkoenergetické bydlení nabídnou výrobky a technologie ke snížení energetické náročnosti bydlení. To vše jistě zaujme rovněž zástupce měst a obcí.

Pod názvem Architektura zahrad se pak představí firmy zaměřené na venkovní stavební prvky, tedy ploty, chodníky, bazény, garáže, zahradní domky, pergoly, garážová stání atd.

Už první den veletrhu, tedy 28. 2., se uskuteční odborná konference Regenerace bytových domů. Na co se zaměří?

Tato konference již 15 let neodmyslitelně patří k našemu veletrhu. Vysoký zájem o ni je důsledkem vývoje posledních zhruba deseti let, kdy zejména postupné překonávání ekonomické stagnace a znovuoživení hospodářského růstu stále více občanů vede k nepřehlédnutelné snaze o dosažení nového a kvalitnějšího bydlení. Díky tomu se v posledních letech postupně zvyšuje objem bytové výstavby. Tyto tendence se však časově potkávají s faktem postupného vyčerpání volných ploch již dříve připravených pro bytovou výstavbu z hlediska dopravní a technické infrastruktury, a to zpravidla již před rokem 1990. Růst objemu bytové výstavby spolu s vyčerpáním volných ploch vybavených inženýrskými sítěmi a potřebnými komunikacemi pro umístění nových bytových objektů vyúsťuje v nezbytnost přechodu od rozptýlené výstavby bytů k soustředěné bytové výstavbě. Rovněž postupné úspěchy při regeneraci bytových domů, zejména domů postavených v panelových technologiích, vyvolávají silný tlak na regenerace širšího obytného území, zejména tlak na regeneraci panelových sídlišť. I tato konference se letos bude mj. zabývat energetickou náročností budov a energetickými štítky budov. Díky své vysoké úrovni je absolvování semináře zahrnuto do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ohodnoceno příslušným počtem bodů.

Z uvedeného vyplývá, že konference, ale i samotná výstava jsou zaměřeny na vlastníky a správce bytových domů.

V minulém roce se veletrhu zúčastnilo 139 vystavovatelů z ČR i zahraničí.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *