Velká výzva municipalitám: Chcete také šetřit energii?

Nenápadně a bez většího mediálního ohlasu nedávno přistoupily hnedí tří územní samosprávné celky z Česka k evropské iniciativě Pakt starostů a primátorů. K Jeseníku, který je signatářem Paktu od února 2010, se loni na podzim připojily Hlinsko, Ostrava a obec Lkáň (okr. Litoměřice). Pakt sdružuje...

Nenápadně a bez většího mediálního ohlasu nedávno přistoupily hnedí tří územní samosprávné celky z Česka k evropské iniciativě Pakt starostů a primátorů. K Jeseníku, který je signatářem Paktu od února 2010, se loni na podzim připojily Hlinsko, Ostrava a obec Lkáň (okr. Litoměřice).

Pakt sdružuje více než 3900 evropských měst a obcí, jež se zavázaly do roku 2020 snížit emise CO2 o více než 20% pod úroveň roku 1990. Pakt pomáhá svým členům s přípravou a realizací projektů v sektoru budov, dopravy, územního plánování či osvěty. Zapojená sídla si také vylepší svou marketingovou značku, mohou sdílet dobré praxe s ostatními členy a získají i lepší přístup k dodatečným zdrojům financování.


Snižování emisí CO2 nemusí být pro obecní rozpočet zátěží, dokonce může dodatečné prostředky přinést. Potvrzuje to rovněž Magda Křivanová, starostka Hlinska. Za jeden z hlavních přínosů vstupu do Paktu totiž považuje snížení energetické náročnosti budov v majetku města a úsporu veřejných prostředků. Zateplování budov v kombinaci s instalací obnovitelných zdrojů energie navíc posiluje energetickou soběstačnost města.

Zájemcům o bližší informace je určena konference Velká výzva pro města a obce, kterou 21. června v Praze uspořádá Hnutí DUHA s podporou Sdružení místních samospráv ČR v rámci projektu BEAM21. AProgram konference naleznete na stránkách http://hnutiduha.cz/nase-akce/.

EVA HEJRALOVÁ
Program Energie Hnutí DUHA

 

Saská Pirna se do Paktu také zapojila a už si zpracovala i koncepci ochrany klimatu.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *