Veřejné osvětlení – dlouhodobě podfinancovaná služba. Co s tím?

Hodnota majetku, který se váže k veřejnému osvětlení obcí a měst, přesahuje 70 mld. Kč. Při průměrné čtyřicetileté životnosti jeho infrastruktury by se do jeho rozvoje mělo investovat asi 1,7 mld. Kč ročně. Tak tomu však zdaleka není.

Veřejné osvětlení je důležitou veřejnou službou, která často získává relativně málo pozornosti a zapadá v nabité agendě samospráv našich měst a obcí. Nicméně investice do ní nejsou nízké, a pokud se provádějí správně, jsou dlouhodobé (i na 30 let). V rozhovoru pro Moderní obec to připomněl předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) Ing. Hynek Bartík.

Co je hlavní činností SRVO?


Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení je nezávislé občanské sdružení odborníků a profesionálů v oboru veřejného osvětlení. Jeho členy jsou zástupci měst a obcí, provozovatelů a správců veřejného osvětlení, zástupci dodavatelských firem, světelní technici, odborníci a vysokoškolští pedagogové. Společnost již 22 let aktivně přispívá ke zlepšení stavu této významné, avšak v České republice podhodnocené, veřejné služby.

Naším primárním cílem je informovat města, obce, technické služby a projektanty, vzdělávat je a pomáhat zlepšení kvality veřejného osvětlení u nás.

Oněch 22 let je poměrně dlouhá doba. Jaké jsou plány SRVO pro další roky?

Jsme nezávislé sdružení, a proto jsou naše možnosti velmi omezené. Nicméně chceme dál zůstat nezávislou autoritou v oboru, na kterou se města a obce, jejichž představitelé řeší denně desítky různých problémů, mohou kdykoli obrátit a získat pomoc, radu či podporu z oblasti veřejného osvětlení.

Chceme se stát také věrohodným partnerem vládních institucí tak, abychom městům a obcím pomohli zlepšit možnosti financování této veřejné služby, ale také nastavení obecných podmínek. Ty dnes často starostům ztěžují situaci a komplikují jim výběr technicky vhodného a ekonomicky optimálního řešení. Starostové se totiž kvůli nedostatkům v systému mohou jednoduše, naprosto nevědomky rozhodnout pod tlakem obchodníků špatně – a v dnešních podmínkách pak již nejsou zpětně schopni jakkoli nevhodné řešení rozporovat.

Celý průmysl osvětlování prochází velikou technologickou revolucí, kdy se přechází od klasických, mnoho let zavedených technologií ke zcela novým. Týká se to i veřejného osvětlení?

Nové technologie ve veřejném osvětlení se především opírají o LED svítidla a o nástup s tím spojených řídicích systémů. Změny probíhají nebývalou rychlostí, přičemž na trhu se objevuje obrovské množství řešení, která nepodléhají žádným společným standardům. Proto se také otevírá zcela zřetelný propastný rozdíl mezi kvalitními a nekvalitními řešeními, což zvyšuje požadavky na znalosti projektantů elektro i samotných majitelů a provozovatelů soustav veřejného osvětlení.

Nabídku na úsporné veřejné osvětlení opravdu již dostal úplně každý starosta v této zemi. Jsou to jen sliby, nebo je opravdu možné spořit?

Úspory v dnešní době dosažitelné určitě jsou. Mnohdy však města i obce kladou na novou soustavu jediný požadavek, jímž je úspora. Ano, jestliže nahradíte svítidlo s příkonem 150 W novým svítidlem s příkonem 70 W, určitě spoříte. Ovšem nabízí se otázka, zda svítíte také dostatečně. Proto je důležité k výběru přizvat nezávislého profesionálního technika, který je schopen posoudit, bude-li dané řešení dostatečně kvalitní, aby se zajistila bezpečnost obyvatel a zvýšil také jejich pocit bezpečí.

Které jsou tedy největší výzvy, jimž vaše odvětví čelí?

Kromě vyšších požadavků na znalosti jsou to především chybějící možnosti podpory financování. Odhadujeme, že majetek, který se v ČR váže k veřejnému osvětlení, má hodnotu přes 70 mld. Kč. Jestliže průměrná životnost jednotlivých částí infrastruktury činí zhruba 40 let, města a obce by měly do rozvoje svého veřejného osvětlení ročně investovat 1,7 mld. Kč, aby se infrastruktura zachovala alespoň v současném stavu. Odhadujeme však, že ve skutečnosti tyto investice dosahují jen přibližně 600 milionů korun ročně. Protože v minulém programovém období dotace z Evropské unie pro veřejné osvětlení chyběly, je toto podfinancování již opravdu dlouhodobé a začne se brzy projevovat na kvalitě dožívající infrastruktury, jako jsou rozvaděče, sloupy či kabeláž. To s sebou může nést i vysoká bezpečnostní rizika.

Jak by proto na závěr zněla vaše rada pro starosty, kteří chtějí veřejné osvětlení ve své obci či ve svém městě efektivně řešit?

Jednoznačně bych doporučoval spolupracovat s odborníky, kteří pomohou posoudit stávající stav soustavy veřejného osvětlení a dají dobrozdání, zda je třeba vyměnit pouze svítidla nebo vyměnit celou soustavu, případně navrhnout dlouhodobou koncepci obnovy a správy celé infrastruktury v závislosti na znalosti ekonomických a technických možností obce nebo města.

Pokud starosta zvažuje dnes již technicky vhodné LED řešení, je třeba nechat odborníky posoudit vhodnost navrhovaných variant a jednoznačně určit, která z nich spoří a zároveň udrží – či nejvíce zlepší podmínky osvětlení. A která řešení naopak fungují doslova jako vypínač: Při jeho sepnutí totiž spoříte nejvíce, avšak nevidíte nic. Cílem měst a obcí je určitě i ve veřejném osvětlení spořit co nejvíce – ale zároveň také co nejlépe plnit veřejnou službu. To se můžete dozvědět pouze díky světelnému výpočtu pro každou řešenou komunikaci či prostranství, který by vám měla být schopna vypracovat každá profesionální firma. A rovněž tyto výpočty se vyplatí nechat raději posoudit nezávislým odborníkem.

 

Některá LED řešení, která jsou rovněž nabízena obcím a městům, fungují doslova jako vypínač: Při jeho sepnutí totiž spoříte nejvíce, avšak nevidíte nic.

Hynek Bartík: Dlouhodobé podfinancování veřejného osvětlení se může brzy začít projevovat na kvalitě dožívající infrastruktury.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *