01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veřejné osvětlení je třeba řešit koncepčně, ale obce nevědí jak

Kolik má stát údržba veřejného osvětlení? Co dělat, když je osvětlení ve špatném technickém stavu? Většině měst v této oblasti chybí kvalitní informace a zásahy do osvětlení často nebývají dobře promyšlené. Jak vytvořit kvalitní koncepci veřejného osvětlení?

Veřejné osvětlení (VO) je technickou infrastrukturou, jejímž účelem je zajistit osvětlení veřejných prostor měst a obcí během noci. Jeho historie sahá až do období starověkých měst (Alexandrie, Antiochie, Pompeje), jeho primárním účelem bylo zajistit bezpečnosti osob pohybujících se nočním městem. Dnes osvětlení plní i další funkce (bezpečnost dopravy, dobrá orientace, atmosféra apod.).

NÁKLADY NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A JEHO ŽIVOTNOST

Dnešní stav veřejného osvětlení, hlavně v menších městech a obcích, není dobrý a náprava není snadná. Je třeba si uvědomit, že VO je rozsáhlá a nákladná technická infrastruktura, která stárne a má svoji fyzickou životnost. Pro představu vezměme menší město s 4000 obyvateli, ročním rozpočtem 60 mil. Kč a veřejným osvětlením s 600 světelnými místy (SM). Průměrné investiční náklady na rekonstrukci jednoho SM včetně kabeláže se pohybují okolo 40 tisíc Kč (liší se podle výšky a provedení SM). Náklady na kompletní rekonstrukci tedy budou okolo 25 mil. Kč. Pokud by soustava byla v havarijním stavu, je jednorázová investice takového rozsahu v podstatě neřešitelným problémem. Jak takový problém mohl vzniknout? Proto, aby soustava VO mohla být dlouhodobě funkční, je třeba provádět pravidelnou údržbu a obnovu. Ve většině případů je příčinou špatného stavu zanedbání údržby, ale hlavně opomíjení pravidelné obnovy.

Účelem pravidelné obnovy je rozložit velké investiční náklady v čase. Zjednodušeně lze říci, že průměrná životnost veřejného osvětlení je přibližně 40 let. Z toho vyplývá, že prostředky na pravidelnou obnovu by se měly pohybovat okolo 1000 Kč/SM/rok.

Jaké jsou tedy dostatečné, ale současně i přiměřené roční náklady na veřejné osvětlení? V minulosti se uváděl orientační údaj 3000 Kč/SM/rok. Z toho 1000 Kč připadalo na elektrickou energii, 1000 Kč na údržbu a 1000 Kč na pravidelnou obnovu. Do budoucna lze počítat s určitým snížením těchto nákladů, ale toto snížení bude přímo záviset na kvalitě a technických parametrech použitých prvků veřejného osvětlení. Jejich kvalita přímo ovlivňuje výši nákladů na energii (účinnost svítidel), údržbu (poruchovost) i obnovu (životnost). Nicméně platí, že pro dlouhodobě udržitelný provoz osvětlení je třeba v rozpočtu uvažovat s výše uvedenými položkami, jejichž součet by se měl pohybovat přibližně v rozsahu 2500 až 3000 Kč/SM/rok. Podfinancování některé z uvedených položek znamená buď snížení kvality osvětlení, akumulaci potřebných investičních nákladů do budoucna, nebo navýšení budoucích provozních nákladů.

OBCE NEMAJÍ O VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ DOSTATEK INFORMACÍ

Pokud je veřejné osvětlení v nevyhovujícím technickém stavu, kde začít? Na základě výše uvedených informací je třeba si uvědomit, že jakékoliv zásahy do veřejného osvětlení by měly být promyšlené, odborné a profesionální. V důsledku chybného rozhodnutí může vzniknout nekvalitní soustava. Buď se tento nevyhovující stav zakonzervuje do příští rekonstrukce (na zhruba 40 let), nebo se přistoupí k nápravě s vynaložením nemalých finančních prostředků.

Vzhledem k dnešnímu deficitu objektivních informací o problematice veřejného osvětlení nemají města a obce mnoho příležitostí, aby si vytvořily jasnou představu o možné podobě veřejného osvětlení. Jejich rozhodování je v řadě případů vedeno s cílem získat dotace na obnovu VO nebo dosáhnout snížení nákladů na provoz snížením energetické náročnosti osvětlovací soustavy pro jednotlivé veřejné komunikace a prostory. Veřejné osvětlení budované na základě těchto cílů zpravidla řeší jen omezenou část celkové problematiky a je velká pravděpodobnost, že výsledek bude nekvalitní nebo neúplný.

ŘEŠME KONCEPČNĚ BEZPEČNOST I VZHLED

Vznikají nové osvětlovací soustavy, dokonce i s kvalitními svítidly od renomovaných výrobců, která jsou ale ve výsledku nekvalitní například nevhodně voleným barevným tónem světla, nevhodným geometrickým uspořádáním soustavy nebo nevhodným charakterem vyzařování svítidel. To je způsobeno příliš zúženým pohledem na problematiku veřejného osvětlení.

Uvedený stav nelze řešit současným přístupem k projektování soustav veřejného osvětlení, který je založen pouze na světelnětechnických parametrech a na energetických a finančních hlediscích, ale je třeba zvolit nový koncepční přístup, na jehož řešení se budou podílet odborníci.

Smyslem koncepce VO je komplexní řešení veřejného a architekturního osvětlení měst a obcí. Koncepce veřejného osvětlení je chápána jako soubor dokumentů, které řeší, jak má vypadat noční podoba města či obce, jakým způsobem se má veřejné osvětlení obnovovat, rozšiřovat, udržovat, spravovat a provozovat. Při jejím řešení jsou zohledněna nejen dopravněbezpečností hlediska (pocit bezpečí, bezpečnost osob, majetku a dopravy), ale také architektonicko-urbanistická (poloha sídla v krajině, významnost města a jeho částí, jedinečnost a identita území), estetická (denní a noční vzhled veřejných prostor), psychologická (atraktivita území, přitažlivost, atmosféra) a provozní (ovládání a řízení soustavy VO). Součástí řešení jsou také problematika rušivého světla, energetická náročnost a provozní a investiční náklady.

JAK VYTVOŘIT DOBROU KONCEPCI?

Koncepce veřejného osvětlení by měla obsahovat následující dokumenty:

Pasport VO. Dokument popisuje současný stav veřejného osvětlení. Obsahuje informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy (identifikační, polohopisné, technické, provozní a další), o jejím napájení a ovládání.

Základní plán definuje představu o způsobu osvětlení a nočním vzhledu. Obsahuje informace o světelně technických a fyzických parametrech osvětlovací soustavy pro jednotlivé veřejné komunikace a prostory. Je podkladem pro navazující projektovou dokumentaci.

Plán obnovy definuje, jakým způsobem má být prováděna obnova veřejného osvětlení v souladu se Základním plánem osvětlení, stanovuje potřebné náklady a obsahuje návrh systému obnovy veřejného osvětlení. Je to dokument určený k plánování investic do VO.

Standardy VO popisují standardy prací, tedy postupy při projektování, realizaci a údržbě veřejného osvětlení. Dále stanovují standardy prvků veřejného osvětlení, používané při obnově a údržbě.

PETR ŽÁK

Ateliér světelné techniky, s. r. o

SIMONA ŠVECOVÁ

ČVUT v Praze, FSv

Kvalita veřejného osvětlení přímo ovlivňuje výši nákladů na energii, obnovu a údržbu. Klíčová je také kvalitně vypracovaná koncepce.

FOTO: ENERGIE POD KONTROLOU, O. P. S.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. V naší obci je veřejné osvětlení staré zhruba 50let. Většina osvětlovacích těles je umístěna na vedení el .napětí. Je možné v dnešní době znovu osadit nové zdroje osvětlení na původní místo.Tento sistém je pro naší obec jediný možný a to z důvodu členitosti a velikosti obce.Předem děkuji za radu. S pozdravem Zahradník František.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down