Veřejné parky zažívají v mnoha obcích a městech renesanci

Do obnovy veřejných prostranství míří v posledních letech nemalé částky z rozpočtů municipalit, z evropských fondů, z nadací případně neziskových organizací. Využívány jsou často k revitalizaci parků coby oddechových zón.

K nedávno dokončeným projektům revitalizace veřejných parků např. patří, přes dodatečné práce či částečné reklamace díla, městský park v Českém Krumlově a Čechovy sady v Olomouci. Zda tyto parky poskytnou obyvatelům a návštěvníkům měst žádoucí prostor pro celoroční krátkodobou rekreaci a stanou se součástí kulturního života měst, ukáže čas. Co všechno obnášela jejich revitalizace?

OBNOVENÝ PARK V ČESKÉM KRUMLOVĚ MÁ PŘÍZNIVCE I KRITIKY


Městský park v Českém Krumlově se nachází v blízkosti historického jádra Městské památkové rezervace Český Krumlov na území tzv. 3. meandru řeky Vltavy. Koncem minulého roku i přes mnohé komplikace oficiálně skončila 1. etapa jeho revitalizace v rámci projektu Stavební úpravy městského parku a jižních teras. Park (s výjimkou hřiště pro míčové hry) byl zpřístupněn už začátkem září 2011. Akce si dosud vyžádala asi 11,5 mil. Kč s dotací z ROP Jihozápad.

Podle Štěpánky Kučerové z oddělení strategického rozvoje MěÚ doznalo území parku rozsáhlých změn. »Systém cest a pěšin byl upraven, doplněn a obnoven podle dochovaných historických pramenů s tím, že v části cest byl původní povrch nahrazen povrchem vhodným pro volnočasové aktivity (např. in-line bruslení). V parku přibyl nový mobiliář, vzniklo dětské hřiště s moderními herními prvky, bylo opraveno a doplněno oplocení, instalováno nové veřejné osvětlení a dohlížecí kamerový systém.«

Při úpravách se dbalo na zachování a zhodnocení dendrologického, ekologického a kulturně-historického potenciálu území. Kvůli mělce uloženému kořenovému systému byl povrch parku tvarován tak, aby se ochránily obnažené části systému a dotvořil se celkový profil parku. Stávající dřeviny a zeleň dostaly odborné ošetření.

Zapojila se do návrhu úprav parku i českokrumlovská veřejnost? »Názory občanů jsme znali z tiskovin a různých fór,« říká Soňa Petráková, vedoucí kanceláře starosty. »Při přípravě projektu se přihlíželo i k původnímu vzhledu parku na základě starých mapových podkladů a dochovaných archivních materiálů. Vlastní přípravy se účastnil partner projektu Základní škola Linecká. Ohlasy obyvatel na výsledek jsou pozitivní i negativní, stejně jako je rozporuplně přijímána nová podoba parku.«

V současnosti ještě probíhá reklamační řízení ve věci hřiště, jež se týká jeho uvedení do navrženého stavu, tj. využitelného pro volnočasové aktivity a okolní školy.

Čeho se budou týkat následující etapy projektu? »Projekt zahrnuje celkovou revitalizaci strategicky důležité městské oblasti – vnitřní strany třetího meandru Vltavy,« vysvětluje Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov. »Kromě parku sem patří též přilehlá plocha parkoviště a čtyři rozlehlé terasy navazující z obou stran na zahradní domek, v němž svého času pobýval malíř Egon Schiele. Terasy se obnovují postupně se záměrem zrekonstruovat původní opěrné zdi. Nově se uvažuje o zřízení několikaramenného schodiště tak, aby se propojily jednotlivé terasy, čímž by došlo k propojení nábřežní části s městskou památkovou zónou Plešivec,« dodává Petr Pešek.

ČECHOVY SADY ZOHLEDŇUJÍ POTŘEBY PĚŠÍCH I CYKLISTŮ

Po deseti měsících skončila letos v červnu v Olomouci rekonstrukce parku Čechovy sady za 35,5 mil. korun. Po Bezručových sadech a první polovině Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech jde o další zrevitalizovaný městský park. »I v Čechových sadech jsme kompletně zrekonstruovali cestní síť včetně cyklostezek, osadili nové lavičky, odpadkové koše i veřejné osvětlení,« popisuje náměstek primátora Martin Major.

Navíc v místech, kde si lidé nejčastěji krátili cestu přes trávník, přibyly další chodníky. Povrchy cest na hlavní větvi a cyklostezkách jsou asfaltové, ostatní jsou z lomového kamene nebo mlatu, aby se dodržel historický ráz sadů. Všechny komunikace lemuje řádek ze žulové dlažební kostky. V parku byly vyměněny sloupy veřejného osvětlení, nová je i část přípojného vedení ke sloupům. Po předchozích zkušenostech s provozem v jiných parcích byl mobiliář odsunut o 1 m od komunikace, aby si vzájemně nebránily kočárky odpočívajících rodičů a ostatní provoz.

V červenci začne rekonstrukce druhé poloviny Rudolfovy aleje, jež by měla skončit v únoru 2013.

Revitalizace parku v Českém Krumlově spadá do projektu obnovy strategicky důležité městské oblasti – vnitřní strany 3. meandru Vltavy.
FOTO: ARCHIV MÉÚ ĆESKÝ KRUMLOV

V olomouckém parku Čechovy sady byla kompletně zrekonstruována síť cest včetně cyklostezek. A v místech, kde si lidé nejčastěji krátlili cestu přes trávník, jsou nové chodníky.
FOTO: BLANKA MARTINOVSKÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *