Veřejné prostředky plošně nezneužíváme, ohrazují se obce, města a kraje proti interpretaci zprávy BIS médii

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR dnes společným prohlášením reagovaly na to, jak některá média interpretují včera vydanou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). Tato média k tomu využívají zprávu ČTK a s odvoláním na informace BIS přitom hovoří o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" kraji, městy a obcemi, aniž by pro to uvedla konkrétní důkazy..

Podle Asociace krajů (AK) ČR a Svazu měst a obcí (SMO) ČR takto podané informace neoprávněně plošně poškozují kraje, města a obce. AK ČR spolu s SMO ČR připomínají, že kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí , kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí , případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů.

Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila,“ praví se v prohlášení.

AK ČR a SMO ČR rovněž poukazují na to, že obecné tvrzení a následná mediální interpretace Výroční zprávy BIS o „rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků“ neodpovídá skutečnosti. Podle autorů prohlášení to dokládají výsledky kontrol hospodaření krajů provedených Ministerstvem financí, i kontrol hospodaření měst a obcí provedených kraji či auditory za rok 2014, stejně jako výsledky kontrol projektů podpořených prostředky Evropské unie a realizovaných kraji, městy či obcemi v roce 2014.

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala „plošné zneužívání veřejných prostředků“ – a tam, kde to bude možné a věc nebyla postoupena Policii ČR, mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS (tu najdete na: http://www.bis.cz/vyrocni-zprava6c8d.html?ArticleID=1096).
Prohlášení za AK ČR podepsali hejtmani  Michal Hašek, Jiří Běhounek, Jiří Zimola, Miroslav Novák, Jiří Rozbořil, Stanislav Mišák, Lubomír Franc, Martin Havel, Václav Šlajs, Oldřich Bubeníček a Martin Netolický, za SMO ČR prohlášení stvrdil svým podpisem jeho předseda František Lukl.

/zr/

 

Na snímku: Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze

Ilustrační foto: www.bis.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *