Autor
Kategorie:
Ekonomika

Veřejné zadávání s puncem olympiády

Projekt, který za podpory Evropského sociálního fondu i peněz ze státního rozpočtu uskutečňuje obecně prospěšná společnost Nová ekonomika, by mohl veřejné zakázky ještě více přiblížit skutečným potřebám obcí, měst i regionů.

V České republice se projevuje nový trend rozdělování veřejných zakázek. Obecně prospěšná společnost Nová ekonomika (www.nova-ekonomika.cz) spolu se zástupci několika územních samosprávných celků uvádí do praxe přístup, který přiměje firmy k tomu, aby spolu s veřejnou zakázkou braly ohled na potřeby daného města či regionu. Konkrétně tedy např. na nezaměstnané, mladé lidi bez praxe, matky na rodičovské dovolené nebo malé lokální podnikatele.

Tento trend už je ve světě běžný. Díky »odpovědnému zadávání veřejných zakázek« tak loni pro letní olympiádu Londýn získal olympijský park. »Radnice jednoduše napíší do podmínek výběrového řízení požadavky, které mohou pomoci řešit jejich konkrétní problém či naplnit jejich strategické cíle,« vysvětluje Leona G. Šteigrová, ředitelka společnosti Nová ekonomika.

BONUS, KTERÝ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA PŘINESE, NESMÍ ZVÝŠIT JEJÍ CENU

V souladu s legislativou lze i při zachování kritéria nejnižší ceny zahrnout do veřejné zakázky další témata, která se obce/instituce snaží v rámci své strategie naplňovat. Konkrétně může jít např. o vypsání veřejné zakázky na stavební práce, kdy obec požaduje, aby dodavatel během zakázky zajistil rekvalifikaci určitého počtu místních obyvatel, nebo aby zaměstnal lidi evidované na úřadu práce/osoby se zdravotním znevýhodněním atd. Do podmínek zadávací dokumentace však může být vtělen i ohled k životnímu prostředí, stejně jako podpora místních malých podniků.

Přitom však platí, že bonus, který každá taková veřejná zakázka přinese, nesmí zvýšit její cenu. Pravidla zakázky musí být rovněž nastavena tak, aby nikoho nediskriminovala.

SPORY RADNICÍM HROZIT NEMUSÍ

Mgr. Kateřina Kyselková z Advokátní kanceláře Řezníček & Co. s. r. o. s odvoláním na zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů účinných ke dni 31. 12. 2013, a dále ve znění části zákona č. 55/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2014, a současně zákona č. 458/2011 Sb., s účinností od 1. 1. 2015, zdůrazňuje, že zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí (§ 44 – Zadávací dokumentace, odst. 10).

Každoročně má trh veřejných zakázek v České republice objem okolo 500 miliard korun. Přesto je zkušeností s jejich odpovědným zadáváním jen velmi málo. Cesta je přitom poměrně snadná. Podmínky, jak postupovat, totiž Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve své metodice už v loňském roce. Radnice se tedy mají o co opřít a nemusejí se obávat sporů.

Nyní se spolu s Novou ekonomikou do projektu zapojila města Kolín, Hradec Králové, Kladno, Městská část Praha 4, Chomutov, Neratovice a Smečno – a také Národní ústav pro vzdělávání zastupující státní správu. Jejich zástupci v minulých dnech navštívili Velkou Británii, kde načerpali inspiraci pro své vlastní projekty.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ V KOLÍNĚ BY MOHLO BÝT »PILOTEM«

»Příklady veřejného zadávání v Londýně jsou pro nás velkou inspirací – především maximální snahou zohlednit potřeby svých obyvatel, k nimž přistupují jako k zákazníkům,« říká starosta Kolína Mgr. et Bc. Vít Rakušan. Podle jeho slov je nutné přihlížet k charakteru veřejné zakázky. Třeba u oprav historických památek bude asi obtížné začlenit do zadávací dokumentace např. podmínku, aby mezi pracovníky, kteří ji provedou, bylo pevně dané procento dlouhodobě nezaměstnaných.

Naopak chystaný projekt nového autobusového nádraží v Kolíně může být vhodnou veřejnou zakázkou, na niž by bylo možné odpovědné zadávání uplatnit. »Rozhodně se vyplatí úzká spolupráce města s Úřadem práce, resp. s jeho příslušným kontaktním pracovištěm,« dodává Vít Rakušan. Úřad práce totiž nejlépe zná strukturu nezaměstnaných v místě, a proto také může odpovědně posoudit, zda by zvažovaný investiční záměr mohl této struktuře vyhovovat například právě v podmínce na zajištění určitého množství nezaměstnaných, kteří by se podíleli na uskutečnění investice formou veřejné zakázky.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Projekt uskutečňovaný Novou ekonomikou, o. p. s., vybraným obcím a institucím v ČR poskytne:

zahraniční inspiraci (návštěva Velké Británie, setkání s britskými protějšky, navázání spolupráce na celou dobu trvání projektu);

poradenství v oblasti strategického plánování (individuální konzultace, pracovní seminář);

podporu při přípravě veřejné zakázky (spolupráce s právníkem při kompletaci zadávací dokumentace).

Náklady spojené s projektem jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá osmnáct měsíců (prosinec 2012-květen 2014). Za jednotlivou obec/instituci se mohou zapojit dvě osoby na úrovni řídicích pracovníků.

Zdroj: Nová ekonomika, o. p. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *