Autor
Kategorie:
Ekonomika

Veřejné zakázky zatím vykazují meziroční pokles

Statistické údaje dokládají, že z celkového počtu všech loni oznámených veřejných zakázek byla k realizaci dosud zadána pouze jedna třetina. Kdybychom vzali v potaz objem loni zveřejněných veřejných zakázek, pak se ho letos uskutečňuje dokonce jen jedna čtvrtina. Stojí za tím novela zákona o veřejných zakázkách?

Při srovnání stejného základu za období leden a únor v roce 2013 proti roku předchozímu klesl počet vyhlášených veřejných zakázek o 6,6 %, přičemž jejich hodnota se dokonce snížila o 22,5 %.

V první polovině letošního dubna na to upozornila Komora administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), a to na základě výsledků analýzy, jejíž zpracování si zadala u nezávislé analytické společnosti CEEC Research. Hlavním problémem však zůstává velký objem veřejných zakázek, které byly vyhlášeny v roce 2012, ale dosud nebyly zadány k realizaci.

RŮST, NEBO POKLES? PROSTÉ SROVNÁNÍ PRO ODPOVĚĎ NESTAČÍ

Podle údajů Věstníku veřejných zakázek bylo v lednu až únoru letošního roku oznámeno 1,1 tis. zakázek. Při prostém srovnání s loňským rokem by šlo o nárůst o 4,0 %. Okruh zveřejňovaných veřejných zakázek se však v důsledku dubnové novely zákona rozšířil. Upraví-li se tedy soubor oznámených zakázek tak, aby byl metodicky srovnatelný, je zřejmé, že meziroční počet oznámených veřejných zakázek ve sledovaném období leden-únor 2013 poklesl o 6,6 %.

»Tento pokles je celkem očekávaný, protože na začátku roku 2012 – ještě před nabytím účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách – narůstaly počty oznámení o zakázce rekordním tempem. Od dubna 2012 se počet oznámení o zakázce prudce snížil a klesal nepřetržitě až do února 2013, i když poklesy již nejsou tak výrazné jako v dubnu a květnu 2012,« konstatoval Mgr. Robert Pergl, předseda KAVZ.

Celková předpokládaná hodnota oznámení o zakázce činila téměř 30 mld. Kč, meziročně tak poklesla o 22,2 %. »Hodnotu zakázek novela zákona o veřejných zakázkách také ovlivnila, a to změnou limitů. Nicméně tento vliv je na celkovém objemu prostředků zanedbatelný. Na hodnocení zadaných zakázek v lednu až únoru 2013 je však zatím brzy. Jako účelné se tak jeví spíše aktualizovat data za rok 2012 podle nejnovějších údajů z Věstníku veřejných zakázek.

Podle uvedeného portálu bylo zatím v roce 2012 zadáno 10,7 tis. zakázek – ve srovnání s rokem 2011 tento počet vzrostl o 21,4 %. Přihlédne-li se ke snížení limitů, lze konstatovat, že v roce 2012 narostl počet zadaných zakázek ve srovnání s rokem 2011 o 8,3 %. Objem zadaných zakázek mezi lednem 2012 a 2011 klesl o 2,6 %, a to zejména v důsledku vývoje ve druhé polovině roku 2012. Vezme-li se hodnota zadaných zakázek podle původně platných limitů, vychází meziroční pokles o 3,8 %.

V SYSTÉMU ZŮSTÁVAJÍ Z LOŇSKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZA 184 MILIARD

Zásadním zjištěním je však skutečnost, že z veřejných zakázek oznámených v roce 2012 byla zatím zadána k realizaci pouze třetina (34 %), zatímco objem zadaných veřejných zakázek činil přibližně čtvrtinu ze zakázek oznámených (25 %).

Přitom v roce 2012 byly podle Věstníku veřejných zakázek vyhlášeny zakázky v celkové hodnotě 312,5 mld. Kč, z toho zadaných k realizaci bylo 77 mld. Kč (skutečná zadaná hodnota činila pouze 65 mld. Kč, protože zadaná hodnota je o přibližně 15 % nižší než při oznámení). Zrušených zakázek bylo za 51,5 mld. Kč (tj. 16 % z oznámených). V systému tedy nadále zůstává 184 mld. Kč, které zatím nebyly zadány k realizaci nebo zrušeny.

Komora administrátorů veřejných zakázek vznikla na podzim 2010 jako občanské sdružení spojením několika významných subjektů zabývajících se organizací zadávacích řízení a problematikou veřejných zakázek.

Více informací na www.kavz.cz

Meziroční změny počtu oznámení o zakázce v r. 2013

Období Meziroční změna v %
Celkem Při zachování podmínek původních limitů
Leden +1,8 -12,6
Únor + 6,8 – 0,8
Leden – únor + 4,0 – 6,6

ZDROJ: CEEC RESEARCH

Meziroční změny hodnoty oznámení o zakázce v r. 2013

Období Meziroční změna v %
Celkem Při zachování podmínek původních limitů
Leden – 29,6 – 30,2
Únor – 17,3 – 17,4
Leden – únor – 22,2 – 22,5

ZDROJ: CEEC RESEARCH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *