Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Veřejnému osvětlení kyne od roku 2014 šance

Jestliže se v tomto programovém období EU choval OP Životní prostředí (stejně jako jiné evropské či národní zdroje financování) k veřejnému osvětlení macešsky, od roku 2014 by se to mělo výrazně změnit k lepšímu.

Poukázala na to diskuse u kulatého stolu nazvaná Evropské dotační fondy a renovace infrastruktury měst a obcí v ČR v programovém období 2014-2020. Poslední květnové úterý ji v Praze uspořádala společnost Philips za účasti představitelů ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu i vnitra, SFŽP, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské komory ČR a dalších odborníků s cílem diskutovat o moderním osvětlení pro obce a města.

Pro nynější programové období EU si Česko v Bruselu nevyjednalo podporu pro instalace nejnovějších, energeticky méně náročných systémů veřejného osvětlení či rekonstrukce a modernizaci už zastaralých systémů. V příštím programovém období však už má být na projekty zaměřené na úspory energie vyčleněno ze strukturálních fondů 10 % prostředků. To otevírá nové příležitosti pro municipality, které chtějí zefektivnit svoji infrastrukturu, ale dosud jim na tyto projekty chyběly peníze. Projekty tohoto druhu by měly zahrnovat také rekonstrukci stávajícího a výstavbu nového veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení v České republice, jak potvrdil i předseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Kladna Ing. Dan Jiránek, se dlouhodobě potýká s podfinancováním. Přitom jen modernizace zastaralého veřejného osvětlení moderními LED řešeními může přinést úsporu nákladů ve výši 50 až 75 %. Celkem by tak pro municipální sféru mohlo jít až o 1,8 mld. Kč ročně.

To je ovšem pouze jedna z výzev, které stojí před městy a obcemi. V dlouhodobém horizontu bojují také s financováním údržby osvětlovací soustavy a zajištěním odpovídající kvality osvětlení, která je klíčová z hlediska vytváření bezpečného a příjemného prostředí na jejich územím.

Obchodní ředitel Philips Lighting Bedřich Quadrát připomněl, že na rozdíl od naší země si Slovensko v Bruselu vyjednalo podporu pro systémy veřejného osvětlení už v tomto programovém období. Nicméně poučením z praxe našich východních sousedů pro nás je nepodceňovat profesionální přípravu projektů týkajících se veřejného osvětlení, včetně odpovědného výběru kvalitních světelných produktů na bázi technologie LED.

Právě tato technologie přináší výhody jak pro spotřebitele, tak pro obce i pro životní prostředí a celou ekonomiku. Ekonomické výhody LED osvětlení lze dále znásobit využitím nových obchodních modelů, jako je PPP (Public Private Partnership – Spolupráce veřejného a soukromého sektoru). Podobně zajímavý je model Energy Saving Contracting, kdy firma ESCO (Energy Saving Company) provozující služby EPC (Energy Performance Contracting) plně ručí za dosažení smluvně dohodnutých úspor energie jako zdroje finančních prostředků na úhradu investic potřebných pro realizaci celého záměru a následné provozování zařízení. Náklady firmy provozující tento typ služeb jsou hrazeny jen z prokázané úspory výdajů na energii.

Tyto a některé další modely nabízejí úsporu až 80 % již během prvních pěti let od uskutečnění projektu.

Jiří Tourek, generální ředitel Philips Česká republika, na setkání s médii, které následovalo po diskusi u kulatého stolu, oznámil, že její účastnici se shodli na potřebě vytvořit odbornou platformu, která by pomáhala získávat problematice veřejného osvětlení odpovídající pozornost obyvatel měst a obcí i politiků.

Stav veřejného osvětlení

V Evropě je přes 90 mil. svítidel veřejného osvětlení, přičemž 75 % z nich je starší než 25 let. V ČR je instalováno zhruba 1,4 mil. svítidel a celá infrastruktura je výrazně zastaralá.

Moderní osvětlení komunikací nabízí až 50 % úspory energie ve srovnání se zastaralými soustavami.

Kvůli nedostatku financí města dosud často volila jednorázovou modernizaci infrastruktury před dlouhodobými projekty. Podle zástupců měst nebyl tento přístup ideální zejména kvůli nedostatku peněz a nedostupnosti profesionálů, kteří se zabývají kompletním technickým řešením. Evropské fondy by mohly pomoci tento stav změnit.

Odborníci vidí největší potenciál v tom, že LED osvětlení je dnes dostupné všem. Průměrný příkon svítidla v ČR je 123 W, potenciál úspor moderních technologií se pohybuje mezi 50-75 %. Potenciál úspor může dosáhnout 1,82-2,3 mld. Kč ročně.

Mezi největší výzvy pro města, pokud chtějí modernizovat veřejné osvětlení, patří zajištění prostředků na tyto účely.

Moderní řešení veřejného osvětlení umožňují kromě snížení energetických nároků i zvýšit bezpečnost veřejného prostředí. Nejen pocitově, ale i prakticky, např. vylepšením funkce bezpečnostních kamer nebo zvýšením bezpečnosti chodců na osvětlených přechodech.

Podle zástupců měst jsou tato řešení zajímavá zejména proto, že LED systémy umožňují efektivní řízení intenzity jasu.

ZDROJ: PHILIPS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *