Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Vesnicí roku 2013 se stal Jeseník nad Odrou

Přihlásit se do tradiční soutěže? Obci to »pomáhá, pomáhá - a zase pomáhá.« Taková je zkušenost Tomáše Machýčka, starosty letošní vítězné obce.

O prvenství v letošním ročníku soutěže Vesnice roku usilovalo celkem 273 obcí ze všech krajů. V rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích byl nakonec 14. září Vesnicí roku 2013 slavnostně prohlášen Jeseník nad Odrou (okr. Nový Jičín). Druhé místo v soutěži patří obci Holovousy (okr. Jičín), na třetím místě se umístil Dolní Újezd (okr. Svitavy). Koláčovou cenu si z Luhačovic odnesla obec Vysoké pole (okr. Zlín) a pohár Folklorního sdružení ČR obec Šakvice (okr. Břeclav).


Vyhlašovateli soutěže jsou ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR.

Jak naložíte s milionem korun, který vaší obci náleží za vítězství v celostátní soutěži? zeptali jsme se starosty Jeseníku nad Odrou Mgr. Tomáše Machýčka. »Určitě opravíme budovu zdravotního střediska,« uvedl. »Budeme pokračovat v rekonstrukci zázemí pro zaměstnance, kteří se starají o vzhled vesnice. A zůstane-li nějaká koruna, zrevitalizujeme zahradu v mateřské škole.«

Na otázku, zda obci pomáhá zapojení do soutěže Vesnice roku, Tomáš Machýček odpověděl: »Pomáhá, pomáhá – a zase pomáhá. Všichni obyvatelé, kteří se zapojí do soutěže (a je jedno zda aktivně či pasivně), si uvědomují svůj vztah ke své obci, Jsou na ni hrdí, dokáží spolupracovat, prezentovat obec navenek, stmelují se kolektivy…«

Čeho si v obci nejvíce vážíte – z pohledu toho, co se v ní podařilo udržet a zachovat, ale i z pohledu toho, jaké změny v ní během posledních let nastaly? zněla další otázka. Tomáš Machýček v tom má jasno: »Protože nás v roce 2009 postihly bleskové povodně, za jednoznačný úspěch považuji fakt, že jsme se po nich nestali „mrtvou obcí“, ale že se u nás podařilo udržet obyvatele. Výrazně k lepšímu se změnily i vztahy mezi lidmi. Běžně dnes slyšíte slova jako „děkuji“, „pokora“… Udržuje se u nás tradice aktivní práce mnoha občanských sdružení a spolků, neformálních uskupení i osadních výborů, které dobře prezentují obec, jsou organizátory společenského dění a přispívají k celkovému pozitivnímu obrazu vesnice. Nově se však také vybudovala základní infrastruktura. V každé místní části najdete hřiště, dětské hřiště, kulturní dům či společenskou místnost, vybudovalo se zázemí pro spolky atd.,« uzavřel starosta.

Dominantou Jeseníku n. O. je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Snímek je pořízen z »kouzelné zahrady« místní ZŠ.

Betlémské světlo vždy před Vánocemi do obce přivážejí členové 3. skautského oddílu Jeseník nad Odrou-Hůrka.

Takto se činí nejmladší hasiči v místní části Hůrka, jejíž historie se písemně datuje už od roku 1383.

FOTO: ARCHIV OBCE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *