Většina cizinců v hlavním městě pochází z východní Evropy, ukázala analýza

Kolik cizinců bude v Praze v roce 2050? Podle nové analýzy Institutu plánování a rozvoje hl m. Prahy (IPR) počet cizinců v Praze dlouhodobě narůstá. Mezi lety 2001 až 2022 se jejich počet zvýšil z 61 tisíc na 345 tisíc. Cizinci mají na populační vývoj Prahy v posledních 20 letech klíčový vliv, bez nich by počet obyvatel Prahy stagnoval či mírně klesal. Jedná se zejména o obyvatele v produktivním věku a pro hlavní město se stávají klíčovou pracovní silou.

Procento cizinců v Praze výrazně převyšuje běžný republikový průměr. Na 345 tisíc cizinců žijících v nejlidnatějším českém městě tvoří téměř 40 % všech cizinců v Česku. Nejvíce zastoupeni jsou mezi nimi lidé z Ukrajiny, Slovenska a Ruska, významnou část tvoří i příchozí z Vietnamu. Narůstá také počet lidí, kteří do Prahy míří z Rumunska, Bulharska, nebo dokonce z Indie a Filipín.

„Praha byla vždy křižovatkou kultur a městem, ve kterém cizinci žili a pracovali. To přispívalo k přirozenému importu know-how i městskému rozvoji. Vzpomeňme na příklad Florence, kdy Karel IV. při zakládání Nového Města umožnil italským řemeslníkům z Florencie usídlit se v těchto místech. Obdobná situace je i dnes,“ říká Petr Hlaváček, náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Růst počtu cizinců představuje jednu z hlavních výzev pro současná města. V Praze, kde průměrný věk české populace je 44 let, cizinci s průměrným věkem 40 let výrazně omlazují město a představují cennou pracovní sílu. Je však třeba myslet na to, že roste i počet narozených dětí cizinců, což vyžaduje zohlednění jejich potřeb ve školních zařízeních. Proto soustavně sledujeme prognózy vývoje obyvatelstva včetně cizinců, aby se město na budoucí vývoj včas připravilo a vyhnuli jsme se možným problémům,” doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Praha v roce 2050

Nezaměstnanost v hlavním městě je prakticky nulová, na pracovním trhu jsou přesto desítky tisíc volných míst. Poptávka zaměstnavatelů po nové pracovní síle se odráží i na počtu příchozích cizinců a lze předpokládat, že postupný růst bude pokračovat i v budoucnu. Byť se podle studie bude tempo zpomalovat, očekává se, že počet cizinců v Praze do roku 2050 vzroste na 598 tisíc až 920 tisíc.

Přes zjevné ekonomické přínosy ze sociologických šetření vyplývá, že postoj české veřejnosti je ale vůči příchodu dalších cizinců zdrženlivý. V dlouhodobém horizontu se tyto názory příliš nemění a jsou srovnatelné i v otázce přijímání uprchlíků.

Spolupráce při integraci cizinců

Praha je však na očekávaný nárůst cizinců dobře připravena. Má vypracovanou Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců včetně Akčního plánu, které pravidelně aktualizuje a jejichž naplňování má v gesci oddělení národnostních menšin a cizinců pražského magistrátu. Jednou z klíčových aktivit je také podpora interkulturní práce, což pomáhá překonávat sociokulturní a jazykové bariéry. Tyto aktivity zajišťuje městem založená obecně prospěšná organizace Integrační centrum Praha (ICP) a další neziskové organizace.

Hlavní role ICP je posilovat informovanost, samostatnost a soběstačnost příchozích cizinců. Cizinci a uprchlíci se díky těmto službám rychleji, jednodušeji, a hlavně kvalitněji začleňují v České republice. Organizace navíc podporuje samosprávy v jejich úsilí integrace na lokální úrovni a pomáhá školám, úřadům práce a zdravotnickým zařízení v přístupu a komunikaci s cizinci.

Praha rovněž aktivně čerpá finanční prostředky z národních i mezinárodních zdrojů na posílení integračních aktivit a infrastruktury a město se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů, což umožňuje sdílení zkušeností mezi evropskými městy a přenos dobré praxe a aktuálních trendů v integraci do našeho hlavního města.*

Dokument Cizinci v Praze – Analýza a prognóza vývoje najdete zde.

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down