Víte, že… LED svítidla jsou již dnes první volbou v osvětlování našich měst?

V ČR i na Slovensku je stále více měst a obcí, které díky přechodu na LED technologii dlouhodobě šetří finanční prostředky a přechází na cestu udržitelného rozvoje. Na úspory dosahují díky podstatně nižší spotřebě elektrické energie a díky razantnímu snížení nákladů na servis.

Cestou modernizace a racionalizace osvětlení výměnou za LED technologii se vydali v Ostravě. Hnacím motorem projektu je správce veřejného osvětlení (VO) Ostravské komunikace, a.s.

ZÁKLADEM JE PROMYŠLENÁ KONCEPCE A PLÁN

Aby v rámci finančních možností maximálně využil potenciál vysokých úspor, jichž lze s LED technologií dosáhnout, zvolil správce postupnou výměnu svítidel. Snižováním nákladů na provoz a především na elektrickou energii dosahuje úspor 20-60 % z původních nákladů výbojkových svítidel. Klíčovou roli hraje doporučení světelného konzultanta ohledně dimenzování osvětlení pro konkrétní lokalitu.

V průběhu dvou let bylo v Ostravě vyměněno 327 konvenčních svítidel za LED, z toho převážně za svítidla Philips Stela, jež si ve městě získala přízeň. LED Stela má řadu předností. Kromě vynikajícího poměru cena/výkon jsou to i design, garance stálosti výkonu po mimořádně dlouhou dobu, dostupnost a mj. i řada referenčních instalací.

Do konce roku 2012 byla také dokončena výměna 303 konvenčních svítidel za LED, převážně svítidla LUMA od společnosti Philips, což z celkového počtu svítidel v Ostravě představuje 1,6 %. Do května 2013 se v rámci nových staveb, rekonstrukcí a modernizací soustav VO instalovalo 1107 kusů LED svítidel (i od jiných výrobců). Toto reprezentuje 2,6 % z celkem 42 116 kusů svítidel v Ostravě. (Projekt výměny osvětlení zajišťovala firma PTD Muchová, s.r.o., www.ptdov.cz.)

PROFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Největším projektem a současně nejrozsáhlejším 100% LED městem je slovenský Senec. Dvouleté, bezporuchové testování LED svítidel od předních evropských výrobců bylo pro zástupce vedení města dostatečným důvodem, aby řekli své ano LED svítidlům. Zlomem v procesu přípravy projektu byl způsob financování.

Skutečnost, že Senec neměl šanci čerpat finance ze strukturálních fondů EU, vedla k tomu, že vedení města hledalo alternativní způsob. Průlomovým bodem bylo navázání spolupráce světelného projektanta (ECO-LOGIC s. r. o., www.eco-logic.cz) s finančním partnerem, jež samosprávě předložili návrh na 100% profinancování tohoto energeticky úsporného projektu. O to zajímavější byla možnost získat zároveň i grant ve výši 20 % z celkové hodnoty projektu v případě, že se jeho realizací prokáže alespoň 40% energetická úspora.

V Senci bude po dokončení instalačních prací 1891 kusů LED svítidel (Luma, Luma Mini, Stela) Philips. Ačkoliv došlo k navýšení počtu kusů svítidel, modernizovaný systém osvětlení spotřebuje o 64 % méně elektrické energie ve srovnání s původní soustavou, což reprezentuje úsporu 99 102 eur ročně. Dokončení projektu modernizace VO v Senci je naplánováno na říjen 2013.

LED JE ŘEŠENÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Oba zmiňované projekty jsou příkladem největších instalací na Slovensku i v Čechách. Praxe ale ukazuje, že LED technologie je řešením pro střední i malé projekty. Klíčem k úspěchu jsou jasně stanovené podmínky a kritéria k prokázání potřebné odbornosti a kvalifikace, dlouholeté zkušenosti v oblasti LED veřejného osvětlení, reference a odborně zpracovaný světelný projekt.

V ČR i na Slovensku se již uskutečnila řada projektů s LED instalacemi v počtu od několika kusů až po celé soustavy. Svítidel LUMA se od počátku roku prodalo v Evropě 50 tisíc kusů. V ČR a na Slovensku dodala společnost Philips přes pět tisíc svítidel. Každá z LED instalací je prokazatelným důkazem, že investor/město dosahuje úspor a jedná ohleduplně k životnímu prostředí. Správně navržené LED osvětlení navíc dotváří prostředí obce nebo města tak, že jej lidé nechtějí opustit ani v noci.

HYNEK BARTÍK

Segment Marketing Manager Central Europe Philips

Vybrané realizace s LED svítidly Luma, Stela, SpeedStar, Iridium, Urban Star (ČR, SR)

Realizace/město Počet instalovaných svítidel
Ostrava, ČR 651
Senec, SR 1891
Hořovice, ČR 680
Horní Maršov, ČR 187
Obec Cígel’ka, SR 74
Čerpací stanice Lukoil (celá ČR) Více než 300
Pardubice, ČR 150
Bystřice, ČR 250
České Budějovice, park, ČR 25*
Pozn.: * svítidla řiditelná přes internet

Zdroj: Philips Outdoor Lighting CE

Ukázka LED svítidel tzv. v akci v soustavě veřejného osvětlení města Ostravy.

FOTO: ARCHIV PHILIPS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *