Vláda schválila akční plán Strategie regionálního rozvoje 2019–2020

Ministryně Klára Dostálová předložila v pondělí 18. února vládě akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR, který určuje priority a potřeby České republiky v oblasti rozvoje regionů v následujících dvou letech. Vzhledem k odlišným podmínkám v jednotlivých regionech je smyslem akčního plánu usměrňovat politiku státu tak, aby reagovala právě na tato specifika a soustředila se na největší problémy v daném regionu.

„Akční plán navazuje na plnění Strategie regionálního rozvoje a rozpracovává a vyhodnocuje její plnění. Samotná strategie je pro náš stát klíčový dokument, který určuje směrování regionální politiky. V nadcházejících letech je potřeba věnovat se zejména podpoře hospodářsky a sociálně ohrožených území, a tím přispět ke snižování regionálních rozdílů. Zároveň chceme podpořit inovativnost a konkurenceschopnost české ekonomiky. Stát se v tomto směru musí chovat systematicky, srozumitelně a předvídatelně,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Schválený akční plán na roky 2019-2020 navazuje na akční plán zpracovaný pro období 2017-2018. Jedná se o krátkodobý realizační plán, jehož cílem je rozpracovat a konkretizovat opatření Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 a souhrn aktivit k její naplnění. Reaguje zároveň na aktuální potřeby v regionech, mezi které patří například zlepšování občanské vybavenosti v obcích, na což reagují dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí akčního plánu je i přehled národních dotačních titulů všech ministerstev.
„Na tvorbě akčního plánu se podíleli členové pracovních skupin. Informace jsme čerpali i prostřednictvím regionálních stálých konferencí a pochopitelně během řady jednání na centrální i regionální úrovni. Paralelně se již soustředíme také na přípravu nové Strategie regionálního rozvoje,“ doplnila Klára Dostálová.*

Akční plán  je k náhledu zde: https://www.mmr.cz/getmedia/5404cdd9-8ec0-47ec-b632-b5fb3721dbf1/AKCNI-PLAN-STRATEGIE-REGIONALNIHO-ROZVOJE-CR.pdf.aspx?ext=.pdf

/zr/

K foto:

Ministerstvo pro místní rozvoj

Foto: archiv MMR

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down