Vláda zřídila funkci vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny

Vláda na jednání ve středu 21. prosince rozhodla o vytvoření funkce vládního zmocněnce pro záležitosti romské menšiny a schválila i jeho statut. K témuž dni do této funkce jmenovala Lucii Fukovou.

Vytvoření funkce zmocněnce pro záležitosti romské komunity je naplněním usnesení vlády z 10. května 2021, kterým byla schválena Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021–2030. Jedním z úkolů strategie, který dostal Úřad vlády ČR, bylo zřízení funkce zmocněnce vlády pro romské záležitosti, včetně odborného zázemí pro jeho činnost a podporu. Důvodem je rozsah agendy a její roztříštěnost mezi různé orgány státní správy.

Vláda zároveň rozhodla, že s účinností od 21. prosince 2022 jmenuje do funkce vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucii Fukovou. Nová zmocněnkyně mimo jiné pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubice. Absolvovala rovněž stáž v Evropské komisi, po níž v roce 2007 koordinovala pod Úřadem vlády Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. V roce 2016 stála u zrodu organizace Klub Barvaľipen, z. s., která sdružuje romské studenty a absolventy středních a vysokých škol.

„Chci se zasadit o efektivní koordinaci a komunikaci integračních politik na národní úrovni v rámci jednotlivých rezortů. Jako zásadní dále vnímám nastavení vhodných kroků a nástrojů implementace Strategie rovnosti, začleňování a participace Romů 2021–2030 na regionální úrovni s pozitivním dopadem na sociální situaci Romů a potenciálem celospolečenského prospěchu obecně. V neposlední řadě považuji za významné propojení a sdílení dobré praxe klíčových aktérů,“ uvedla po svém jmenování Lucie Fuková.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down