Autor
Kategorie:
Téma měsíce

VODA FÓRUM 2012 už koncem května

První mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012 se uskuteční v Praze ve dnech 29. a 30. května. Jejím pořadatelem a odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Co vše se na této akci odehraje a čím konkrétně může zaujmout také zástupce obcí a měst i jejich obchodních...

První mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012 se uskuteční v Praze ve dnech 29. a 30. května. Jejím pořadatelem a odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK). Co vše se na této akci odehraje a čím konkrétně může zaujmout také zástupce obcí a měst i jejich obchodních společností a příspěvkových organizací?

Plány povodí se týkají i měst a obcí. »Tyto plány byly poprvé schváleny v roce 2009 a do roku 2015 mají být aktualizovány pro období let 2015-2021. Pro toto období je třeba přijmout i plány pro zvládání povodňových rizik,« říká Miroslav Král, ředitel odboru vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství. Pro úspěšnou přípravu plánů je nutná vzájemná spolupráce resortů zemědělství, životního prostředí, správců povodí i místní samosprávy.

Rekonstrukce úpraven vod. »Během pěti let bude v ČR více než 90 % úpraven vody zrekonstruováno a zahájí druhá vlna obnovy těch, které prošly rekonstrukcí už před rokem 2000,« míní Miroslav Kyncl, místopředseda SOVAK. V příspěvcích zaznějí zkušenosti investorů a provozovatelů s cílem upozornit na nové parametry i technické možnosti, které souvisejí se zvýšením kvality vyráběné pitné vody i čištěním odpadních vod. Zájemci se budou moci přímo na místě seznámit s technickým řešením nové linky na Ústřední ČOV v Praze.

Aktuální výzva OPŽP. Alokace na schválené projekty v rámci prioritní osy 1, oblasti podpory 1 je vyhlášena ve výši 2 mld. Kč a je určena na zdroje pitných vod a úpravny vod, přivaděče a rozvodné sítě pitné vody v obcích nad 2000 obyvatel a pro projekty v obcích pod 2000 obyvatel.

Další zajímavá témata pro města a obce. Mohou jimi být: Dopady novely zákona o veřejných zakázkách do vodárenství, Udržitelné zásobování vodou, hospodaření se srážkovou vodou a odpadními vodami; Cenová regulace vodného a stočného i možnosti financování v oboru či Zkušenosti s koncesním řízením u projektů financovaných z OPŽP.

Více o programu konference a další informací najdete na www.voda-forum.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *