Autor
Kategorie:
Různé

VODA FÓRUM: Nová tradice, která vzniká v Praze

Toho, kdo byl zvyklý v květnu účastnit se v Brně mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE a jejího doprovodného odborného programu a letos tuto akci marně hledal v nabídce brněnského výstaviště, možná zaujme informace, že Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) pod odbornou...

Toho, kdo byl zvyklý v květnu účastnit se v Brně mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE a jejího doprovodného odborného programu a letos tuto akci marně hledal v nabídce brněnského výstaviště, možná zaujme informace, že Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) pod odbornou záštitou ministerstev zemědělství a životního prostředí, Asociace krajů ČR a SMO ČR uspořádá 29. a 30. 5. v pražském hotelu Clarion Congress Hotel setkání oboru vodního hospodářství pod názvem 1. mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012. Proslýchá se, že napřesrok se v Praze uskuteční výstava věnovaná vodnímu hospodářství a v modelu – vždy ob rok konference a ob rok výstava, má nová tradice pokračovat také v dalších letech.

Podle Miloslavy Melounové, ředitelky kanceláře SOVAK, letos na konferenci najdou »svá« témata i zástupci měst a obcí. Ať už půjde o novou legislativu, důsledky implementace směrnic EU v oboru vodního hospodářství, možnosti financování, ale třeba i udržitelné zásobování vodou, hospodaření se srážkovou vodou nebo odpadními vodami apod.

Podrobný program konference naleznete na: www.voda-forum.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *