Autor
Kategorie:
Ekonomika

Vodné a stočné? Třetinu dostane stát

K mýtům ohledně výše cen vodného a stočného patří i ten, že na růstu cen vydělávají vodohospodářské společnosti. Avšak zhruba třetina peněz vybraných na vodném a stočném přímo či nepřímo plyne do státního rozpočtu. V lednu na to v Praze znovu upozornili zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací...

K mýtům ohledně výše cen vodného a stočného patří i ten, že na růstu cen vydělávají vodohospodářské společnosti. Avšak zhruba třetina peněz vybraných na vodném a stočném přímo či nepřímo plyne do státního rozpočtu.

V lednu na to v Praze znovu upozornili zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Jak uvedl předseda představenstva SOVAK Ing. František Barák, děje se tak nejen kvůli růstu daní či plateb za podzemní i povrchovou vodu, kterou úpravny vody odebírají, ale i prostřednictvím plateb za tzv. zábory pozemků, na nichž vodohospodářské společnosti provádějí údržbu vodovodních řadů.

Z provozních nákladů jde hlavně o elektrickou energii, kde je pro letošní rok předpokládán růst v průměru o 6 %, dále o pohonné hmoty, ale také o již zmíněné poplatky za surovou vodu (u nichž ovšem existují výrazné regionální rozdíly). Např. nárůst ceny surové vody od státního podniku Povodí Labe pro rok 2013 ve výši 3 % (navíc zrušilo množstevní slevy), u státního podniku Povodí Moravy jde o 5 %.

Cenu vodného a stočného ovlivňuje i zákonná povinnost vlastníků plnit plán financování obnovy vodohospodářského majetku a každoročně vytvářet zdroje potřebné na obnovu vodohospodářské infrastruktury. V souvislosti s tím dochází k navyšování nájemného pro provozovatele infrastruktury. SOVAK zdůrazňuje, že tvorba těchto zdrojů však všude není na požadované úrovni. Důvodem je podle Františka Baráka snaha vlastníků minimalizovat dopady na cenu vodného a stočného. Z dlouhodobého hlediska je tento přístup ovšem nesprávný. Dochází k podfinancování této oblasti, což se projevuje především na stavu kanalizačních sítí v obcích.

Dalšími důvody, které někde vedly ke zvýšení ceny, jsou úroky z poskytnutých úvěrů, zvýšení odpisů při zařazení investic do používání, nárůst nákladů na opravy vodohospodářského majetku, vyšší cena za likvidaci odpadů nebo růst cen nákladů na používané chemikálie. Společným důvodem navýšení ceny v roce 2013 je také nárůst DPH o jeden procentní bod. Dalším podstatným vlivem na růst cen vodného a stočného je inflace, která je pro rok 2013 předpokládaná řádově v úrovni zhruba 3 %.

V cenotvorbě je také nutné zdůraznit specifikum oboru vodárenství. Pro subjekty zabývající se výrobou a distribucí vody je společné, že ceny vodného a stočného ovlivňuje vysoký podíl fixních nákladů (70-80 %). Ty hospodaření a následně i cenotvorbu ovlivňují bez ohledu na spotřebu pitné vody a produkci odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *