Autor
Kategorie:
Různé

Vodohospodářská stavba roku 2013: Kdo získá titul?

Až do 17. 2. 2014 lze do již tradiční prestižní soutěže o tento titul přihlašovat příslušné stavby v kategoriích: Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod,...

do 17. 2. 2014 lze do již tradiční prestižní soutěže o tento titul přihlašovat příslušné stavby v kategoriích: Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách. Soutěž je vyhlášena Svazem vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR a pod odbornou garancí ministerstev zeměděl-ství a životního prostředí.

Formulář závazné přihlášky a podrobné instrukce jsou na: www.svh.cz a www.sovak.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *