Vstřícnost radnic násobí úspěch podnikatelských projektů

Hned 11 titulů Podnikatelský projekt roku 2012 bylo počátkem října uděleno v rámci stejnojmenné soutěže, kterou vyhlásila agentura CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Vesměs šlo o projekty podpořené z OP Podnikání a inovace. Z něho od roku 2007 českým podnikatelům formou dotací přišlo už 79 mld. Kč na bezmála 9200 projektů. Redakci Moderní obce v soutěži zajímaly zejména výsledky kategorie Nemovitosti. V ní totiž úspěch podnikatelského projektu často závisí i na vstřícnosti radnice. Ta zase na příchodu odpovědného podnikatele zpravidla vydělá tím, že v místě přibudou pracovní místa a daná lokalita dostane přívětivější vzhled.


PROMĚNY V PROSTŘEDNÍ SUCHÉ

Potvrdil to i vítězný projekt Rekonstrukce objektů pro společnost NAM system v Havířově-Prostřední Suché, který místním přinesl devět pracovních míst. Ing. Stanislav Štětka popsal, v jakém stavu firma kupovala původní objekty. »Bývalá škola z roku 1926 a zhruba stejně staré někdejší prodejny svazu chovatelů se už déle nepoužívaly, čemuž odpovídal i jejich zanedbaný stav. Navíc lokalita je zasažena důlními vlivy a některé objekty v ní už byly zbourány.«

Firma si předsevzala nejen zrekonstruovat budovy a vytvořit pro své zaměstnance kvalitní pracovní prostředí. Ale také revitalizovat okolní plochy s náletovou vegetací a zhusta pokryté i černými skládkami. V lokalitě se provedly terénní úpravy a dnes tam najdeme udržované trávníky i vysázené stromy a keře. Příjezdovou komunikaci firma doplnila parkovacími plochami a chodníky, k nimž převzala věcná břemena. S městem vyřešila splavování zeminy na komunikaci před svým novým sídlem a část nákladů bude hradit sama. Stanislav Štětka ocenil vstřícný postoj stavebního úřadu a majetkoprávního odboru magistrátu při projednávání územních souhlasů stavebních povolení a odkupu pozemku.

»Město Havířov při jakékoliv podobné činnosti vychází ze své úspěšně naplňované Strategie udržitelného rozvoje území,« řekla mluvčí magistrátu Ing. Eva Wojnarová. »Ať jde o výstavbu kanalizace a další infrastruktury, podporu občanské vybavenosti – nejnověji záměr postavit parkovací dům a občerstvení s hamburgery. Nebo o vzdělávání, cestovní ruch apod. Kromě NAM system mohu např. jmenovat firmy Gas kontrol, B4B, Semag, Rhenus Development či spolupráci se společností ČSAD, s níž chystáme využití zóny u Zimního stadionu. Povedla se nám další ucelená obchodní zóna včetně služeb a jsou připraveny plochy pro nové bydlení atd.,« konstatovala Eva Wojnarová.

OSVĚTIMANY UŽ BEZ BROWNFIELDU

Také v Osvětimanech na Uherskohradišťsku příchodem nového investora vydělali. Projekt společnosti WEEE Rekonstrukce výrobních objektů areálu Osvětimany, který v soutěži obsadil 2. místo, tam přetvořil bývalou cihelnu – typický brownfield, na moderní průmyslový areál.

Ředitel WEEE Ing. Miloš Beneš, potvrdil, že firma si spolupráci s radnicí nemůže vynachválit. »Od počátku jsme zástupce městyse seznamovali s naším záměrem a komunikovali jsme s nimi i během přípravy projektu a při vlastní výstavbě,« řekl. »Mile nás překvapila vstřícnost radnice. Dokonce nám pomohla půjčit žebřík či brusku, když se našim dodavatelům porouchala. Věřím, že tato spolupráce je předurčením i dalších našich vztahů,« dodal.

Starosta Osvětiman Otakar Berka potvrdil, že projekt je pro městys přínosem. »Především tu už nejsou chátrající objekty, nevhodné jak z hlediska bezpečnosti občanů, tak narušení vzhledu krajiny. Bereme jej však i jako službu lidem, neboť funguje i jako místo zpětného odběru vyřazených elektrozařízení, a ceníme si také vzniku několika pracovních míst,« uvedl starosta.

»STARONOVÁ« PEKÁRNA V KLADNĚ

Ocenění za 3. místo putovalo do Kladna firmě KOMPEK za projekt Rekonstrukce objektu Stará pekárna. Jedna z největších průmyslových pekáren u nás zrekonstruovala starý objekt, v němž jsou teď nové výrobní prostory i mrazicí sklad.

Primátor Kladna, předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek nejen k tomuto projektu poznamenal: »Město může investorům nejvíce pomáhat standardností postupů. Fungují-li úřady pro každého stejně, může-li případný investor předpokládat délku správních řízení i jejich výsledek a postupují-li standardně např. i dodavatelé energií, vody, telekomunikačních služeb apod., pak je to podle mého názoru nejlepší pomocí pro kteréhokoliv investora.«

»Městům i investorům by však určitě prospěla změna legislativy. Zejména úprava správních řízení tak, aby odvolací orgán nemohl vracet věc k opětovnému řízení, ale musel sám rozhodnout. Někdy totiž ping-pong mezi úřady trvá příliš dlouho. Změnu si zaslouží i finanční motivace obcí k vytváření podmínek pro zaměstnanost na svém území. Dnes se totiž mnohem snáze žije obcím, na jejichž území žádné větší či střední firmy nepodnikají, protože tak mají méně starostí, avšak při stejném objemu peněz z RUD,« uzavřel Dan Jiránek.

 

Vítězné projekty soutěže Podnikatelský projekt roku 2012, kat. Nemovitosti

1. místo, NAM system, a. s., Havířov, okr. Karviná

Projekt: Rekonstrukce objektů pro společnost NAM system, a.s.

Dodavatel pultů centrální ochrany koupil chátrající objekty a přebudoval je na nové sídlo firmy. Neomezil se přitom jen na rekonstrukci objektu. Regeneroval okolí včetně místních komunikací a přilehlé zeleně. Díky projektu také navýšil počet zaměstnanců.

2. místo, WEEE, a. s., Osvětimany, okr. Uherské Hradiště

Projekt: Rekonstrukce výrobních objektů areálu Osvětimany

Firma nabízí komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, zejména řešení recyklace plastových odpadových materiálů a opětovného použití materiálů. Rekonstruovala dlouhodobě nevyužívané výrobní objekty v areálu bývalé cihelny v městysi, čímž vznikly nové výrobní haly včetně administrativní části.

3. místo, KOMPEK, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r. o., Kladno

Projekt: Rekonstrukce objektu Stará pekárna

Jedna z největších průmyslových pekáren v ČR ryze českého původu rekonstruovala objekt, který vzhledem k jeho stavu využívala jen zčásti. Vznikly výrobní prostory a mrazicí sklad. Firma tam plánuje umístit moderní výrobní technologie, které jí umožní inovovat výrobu zcela nového druhu výrobku.

ZDROJ: CZECHINVEST

Zástupci společnosti NAM system – Kateřina Spáčilová, vedoucí zahraničního obchodu firmy (na snímku vlevo) a projektový manažer Stanislav Štětka, převzali ocenění z rukou jednatelky vydavatelství C.O.T. media Gabriely Ben Ahmed.
FOTO: ARCHIV

Nové sídlo společnosti NAM system, a. s., v Havířově-Prostřední Suché.
FOTO: STANISLAV ŠTĚTKA

Místo zchátralé cihelny je dnes v Osvětimanech nový areál společnosti WEEE.
FOTO: ARCHIV WEEE

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *