Výběrové řízení a podnikání

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků obsahuje zvláštní právní úpravu pro úředníky (včetně výběrového řízení), na které se vztahují zákonné zásady pro výběrové řízení. Může výběrové řízení zahrnovat podmínku, že jako úředník v případě přijetí do pracovního poměru nesmím...

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků obsahuje zvláštní právní úpravu pro úředníky (včetně výběrového řízení), na které se vztahují zákonné zásady pro výběrové řízení. Může výběrové řízení zahrnovat podmínku, že jako úředník v případě přijetí do pracovního poměru nesmím podnikat?

Výběrové řízení nemůže vést k závazku budoucího úředníka, že nebude v případě přijetí do pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku (ÚSC) podnikat.


Zákon o úřednících samosprávných celků neobsahuje úplný zákaz jiné výdělečné činnosti. Úředník může podle zákona vykonávat jinou výdělečnou činnost se souhlasem územního celku. Souhlas si však musí vyžádat k jakékoliv výdělečné činnosti, ať ji bude vykonávat v pracovněprávním vztahu (např. další pracovní poměr nebo dohoda o provedení práce), občanskoprávním vztahu nebo jako podnikání (např. podle živnostenského oprávnění). Souhlas si nemusí úředník vyžadovat k činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké, k činnosti znalce nebo tlumočníka vykonávané pro soud nebo správní úřad, k činnosti v poradních orgánech vlády a ke správě vlastního majetku. Pokud bude např. vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost ve prospěch fyzické osoby (např. odhad nemovitosti pro kupní smlouvu fyzické osoby), musí si vyžádat předchozí souhlas od územního celku. Zákaz výdělečné činnosti úředníků se nevztahuje na správu vlastního majetku.

Pokud by úředník vykonával výdělečnou činnost bez souhlasu samosprávného celku nebo kdyby ji na jeho pokyn neukončil, jednalo by se o porušení pracovní kázně a mohl by z tohoto důvodu dostat výpověď z pracovního poměru.

Souhlas s výkonem výdělečné činnosti vydává za ÚSC orgán, který je podle zvláštních předpisů statutárním orgánem samosprávného celku ( např. podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích plní funkci statutárního orgánu ředitel krajského úřadu.)

Úředník může být rovněž vyslán ÚSC do orgánů podnikatelských subjektů, pak mu ovšem nenáleží za tuto činnost odměna.

 

JUDr. LADISLAV JOUZA
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *