Vychází praktický Katalog sociálních podniků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší první celorepublikový přehled výrobků a služeb sociálních podniků v podobě praktického katalogu, který vychází v tištěné i elektronické podobě. Sloužit by měl především jako podpora marketingu sociálních podniků. Katalog sociálních podniků je určen pro veřejné instituce, ale i firmy, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků.

Katalog sociálních podniků v současné době obsahuje přes 130 ověřených podniků a jejich 357 provozoven, které se oficiálně hlásí k myšlence sociálního podnikání. Má oborové řazení podniků (NACE) a jednotlivé obory jsou v publikaci uživatelsky barevně odděleny. Po katalogové části je k dispozici i regionální přehled podniků a jejich provozoven.

Na konci katalogu naleznete také shrnutí právní úpravy, která se dá využít pro podporu přístupu sociálních podniků k veřejným zakázkám, a také současnou definici sociálního podniku a základní statistiky.

Na rozdíl od mnoha jiných databází, všechny podniky v katalogu deklarují své přihlášení k sociálnímu podnikání v zakládacích dokumentech a oficiálně tak vystupují. Všechny podniky v Katalogu jsou ověřeny tzv. identifikátorem sociálních podniků. Jde o mechanismus, který na základě současně využívaných definicí indikuje, nakolik je podnik sociální.

Pro zadavatele veřejných zakázek či firmy je důležité vědět, co si vlastně od sociálních podniků mohou pořídit. Nejčastější oblastí podnikání je obchod (31 %). Následuje dalších šesti oblastí podnikání, které jsou zastoupeny téměř srovnatelně. S odstupem deseti procent jsou to potravinářská výroba (22 %), ostatní výroba (22 %) a propagační a dárkové předměty (21 %). Po dvaceti procentech pak získala stravování (zahrnuje kavárny, restaurace, jídelny, bistra apod.), údržba zeleně a technické služby a úklidové služby a potřeby. Poté následuje textil – výroba, recyklace, re-use (19 %) a catering (15 %).

Podíváme-li se na oblasti podnikání ze širšího pohledu a sečteme-li všechny tři kategorie týkající se jídla, do vedení se výrazně dostanou gastroslužby (celkem 57 %).

Nákup od sociálního podniku je často motivován cílem podpořit zaměstnávání znevýhodněných osob. Nejvíce sociálních integračních podniků (84 %) zaměstnává osoby se zdravotním postižením. S výrazným odstupem následuje kategorie osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných (52 %) a opět s velkým odstupem jsou příslušníci národnostních menšin a marginalizovaných společenství (19 %). U osob se zdravotním postižením jsou nejčastěji zaměstnávané osoby s tělesným postižením (80 %), s duševním onemocněním (68 %) a s mentálním postižením (52 %).

Podle dotazníkového šetření, ze kterého vycházejí podklady pro uvedený katalog, výrazná většina sociálních podniků považuje veřejné zakázky za perspektivní zdroj příjmů, třetina se o ně zatím ani nepokusila ucházet. Pokud se výběrových řízení zúčastnily, jednalo se v 92 % případech o přímou objednávku nebo o zakázku menšího rozsahu. V případě, že se už o veřejnou zakázku zkoumané sociální podniky ucházely, byly poměrně úspěšné a ve více než dvou třetinách ji také získaly.

Pouze jedna sedmina však uvedla, že dodávky veřejnému sektoru tvořily více než 30 % jejich tržeb – ve většině případů tedy šlo o malé nebo pouze příležitostné zakázky. Sociální podniky mají o veřejné zakázky zájem, ucházejí se ale pouze o menší zakázky, v nichž bývají relativně úspěšné.

Pokud by se jim dostalo podpory "na míru” od zadavatele nebo poradenského centra, zvýšilo by to velmi pravděpodobně četnost i úspěšnost jejich nabídek.

Data uvedená v Katalogu sociálních podniků se sbírala od léta 2019 a jsou aktuální k únoru 2020. Samozřejmě v průběhu času se mohou měnit. Osloveny byly všechny členské a regionální organizace sociálních podniků, všechny podniky podpořené ve výzvách atp. Sběr dat pro Katalog byl součástí rozsáhlého dotazníkového šetření sociálních podniků, jehož cílem bylo získat aktualizované statistické údaje o sektoru sociálních podniků v ČR. Ten se realizoval v rámci projektu Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098.

Katalog sociálních podniků bude průběžně distribuován veřejné správě a také je možné si o něj napsat na: gabriela.kurkova@mpsv.cz. V elektronické podobě bude ke stažení na webech www.sovz.cz a www.ceske-socialni-podnikani.cz, na němž je k dispozici také on-line Adresář sociálních podniků, ze kterého je katalog vytvořen.*

/zr/

Na snímku: obálka Katalogu sociálních podniků

Foto: MPSV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down