Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Výhodné úvěry z Programu JESSICA odstartovaly

Už nyní je možné předkládat žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Zvýhodněné úvěry z pilotního programu jsou určeny pro obce, společenství vlastníků, bytová družstva,...

Už nyní je možné předkládat žádosti o financování z Programu JESSICA na rekonstrukce a modernizace bytových domů a k zajištění moderního sociálního bydlení formou revitalizace stávajících budov. Zvýhodněné úvěry z pilotního programu jsou určeny pro obce, společenství vlastníků, bytová družstva, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům i neziskové organizace vlastnící nemovitost pro účely sociálního bydlení. Celkem je pro tyto účely připraveno 600 mil. Kč.

Poskytování zvýhodněných úvěrů zajišťuje Komerční banka na základě Smlouvy o správě finančních prostředků z Integrovaného operačního programu se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) uzavřené dne 31. 10. 2013. V uplynulých týdnech byla k tomu připravena kompletní metodika, formuláře a potřebná informační podpora pro všechny zájemce o tento zvýhodněný úvěr. Kompletní informace jsou k dispozici na internetových stránkách Komerční banky (www.kb.cz) a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz).

Hlavními výhodami Programu JESSICA jsou velmi nízká úroková sazba a její fixace po celou dobu splácení. KB tak bude poskytovat úvěry s úrokovou sazbou již od 0,71 % p. a. na dobu 10 let. Navíc je úvěr oproštěn od veškerých běžných poplatků za správu a poskytnutí. I přes fixní úrok po celou dobu trvání splácení má klient možnost provádět mimořádné splátky bez jakýchkoliv poplatků.

O úvěr z programu je možné žádat na kterékoliv pobočce Komerční banky ve městech, jež jsou do pilotního programu zahrnuta (viz: www.kb.cz a dále pod odkazy Firmy – Firmy s obratem pod 60 mil. Kč – Financování).

Příprava žádosti odpovídá standardním procesům při posuzování financování bytových domů a nemovitostí pro sociální bydlení. Poskytování úvěrů bude probíhat do konce roku 2015 s tím, že příjem žádostí o financování se uskutečňuje kontinuálně a bude pozastaven ve chvíli, kdy bude zarezervovaná celá kapacita pilotního čerpání, tedy 600 mil. Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *