Vyloučené lokality – problém, který byl opomíjen

Ještě než jsem nastoupila na post ministryně práce a sociálních věcí, jako opoziční politička jsem s podivem pozorovala, jak tehdejší pravicová vláda ignorovala problematiku sociálně vyloučených lokalit. Vedlo to až k velmi živelnému vývoji, který jsme mohli pozorovat v podobě různých pochodů a...

Ještě než jsem nastoupila na post ministryně práce a sociálních věcí, jako opoziční politička jsem s podivem pozorovala, jak tehdejší pravicová vláda ignorovala problematiku sociálně vyloučených lokalit. Vedlo to až k velmi živelnému vývoji, který jsme mohli pozorovat v podobě různých pochodů a potyček v minulých letech. Už tehdy jsme kritizovali nečinnost Nečasovy vlády a navrhovali jsme způsoby, jak problémy v soužití řešit.


Bohužel se v tu dobu nic nestalo. Ve vyloučených lokalitách to vřelo, konaly se extremistické pochody, ke kterým se přidávali i místní, právem rozezlení občané, kriminalita, a v návaznosti na ni i represe, rostla. Žádné systémové řešení tehdejší vláda nenabídla. Proto je nyní řešení problémů vyloučených lokalit prioritou současné vlády, která vzešla z předčasných voleb. Snad to dáváme jakožto ministři najevo i tím, že do regionů vyjíždíme a poznáváme situaci tamních obyvatel. Při těchto výjezdech jsem zjišťovala, co obce a místní občany trápí, a zjištění nebylo nikterak převratné: největším problémem je vysoká nezaměstnanost, s níž souvisí zvyšování kriminality a bující obchod s chudobou v podobě zneužívání doplatku na bydlení bohatými majiteli ubytoven.

Na tuto realitu jsme proto potřebovali reagovat velmi rychle. Naštěstí se nám, podle mého názoru, podařilo zpracovat kvalitní novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, která nově upravuje podmínky posktování doplatku na bydlení. Nyní by úřady práce měly poskytovat doplatek na ubytovací prostor, nikoli na hlavu, jak tomu bylo doposud. Nemůže se tedy už stát, že bude bydlet například deset nebo více lidí v jedné místnosti a majitel za ně bude inkasovat desetitisíce. Dále tímto zákonem definujeme hygienické a technické standardy, které budou muset ubytovny splňovat.

Vysokou nezaměstnanost nevyřešíme ze dne na den nějakým zákonem. Je to o soustavné práci vlády, aby lákala nové investory, kteří vytvoří nová pracovní místa. I to se naštěstí začíná dařit. Ministerstvo práce a sociálních věcí se s Ministerstvem průmyslu a obchodu podílí na poskytování investičních pobídek. Tato vláda zvýšila příspěvek na tvorbu jednoho pracovního místa z 50 tisíc na 200 tisíc Kč. Proto doufáme, že se nezaměstnanost v následujících letech bude snižovat.

Obce se však stále potýkají s problémy dlouhodobě nezaměstnaných. Těm by mohla pomoci naše novela zákona o zaměstnanosti. Ta prodlužuje maximální lhůtu na veřejně prospěšné práce z jednoho roku na dva. Dále jsme podpořili i senátní návrh znovuzavedení veřejné služby do »předdrábkovské« podoby, která by měla začít motivovat více obyvatel k zapojení se na trhu práce a která nebude odporovat ústavnímu pořádku České republiky. Zároveň už u nás na ministerstvu pracuje komise, která má za úkol připravit zákon o sociálním bydlení.

Nicméně obrovská odpovědnost leží na obcích. Musejí být schopné využít všech nástrojů, které jim je stát schopen poskytnout. Věřím, že úsilím nové vlády a spoluprací s obcemi se situace zásadním způsobem zlepší.

 

Mgr. MICHAELA MARKSOVÁ
ministryně práce a sociálních věcí

 

Obce se ale stále potýkají s problémy dlouhodobě nezaměstnaných. Těm by mohla pomoci naše novela zákona o zaměstnanosti. Tato novela prodlužuje maximální lhůtu na veřejně prospěšné práce z jednoho roku na dva. Dále jsme podpořili i senátní návrh znovuzavedení veřejné služby do »předdrábkovské« podoby.

 

FOTO: ARCHIV MPSV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *