Autor
Kategorie:
Různé

Vyřeší zákaz pobytu přestupky recidivistů?

Vláda s ním loni v létě vyslovila nesouhlas. Municipality však osud návrhu novely zákona o přestupcích pozorně sledují. Návrh z dílny skupiny poslanců za ODS, TOP 09 a Věci veřejné se dostal už do druhého čtení v Poslanecké sněmovně na její nynější 33. schůzi. Návrh předpokládá, že trest zákazu...

Vláda s ním loni v létě vyslovila nesouhlas. Municipality však osud návrhu novely zákona o přestupcích pozorně sledují. Návrh z dílny skupiny poslanců za ODS, TOP 09 a Věci veřejné se dostal už do druhého čtení v Poslanecké sněmovně na její nynější 33. schůzi.

Návrh předpokládá, že trest zákazu pobytu by mohl být příslušným správním orgánem uložen tehdy, pokud by pachatel přestupku byl v posledních 12 kalendářních měsících pravomocně uznán vinným za stejný přestupek stejným správním orgánem a v totožném správním obvodu. Na rozdíl od trestu zákazu pobytu, který lze podle trestního zákoníku uložit až na dobu 10 let, by podle návrhu novely mohla být sankce zákazu pobytu uložena na dobu nanejvýš tří měsíců. Zákaz pobytu by přitom spočíval v tom, že se pachatel nesmí po dobu jeho trvání zdržovat na určitém místě či v určitém obvodu. K přechodnému pobytu na takovém místě (obvodu) v nutné osobní záležitosti by bylo třeba povolení správního orgánu, který sankci uložil.


Vláda odmítla návrh mj. i poukazem na to, že by takto mohly obce své problémy řešit na úkor jiných obcí, kam by se problémoví lidé s trestem zákazu pobytu museli uchýlit. Poslankyně Mgr. Ing. Ivana Řápková, bývalá primátorka Chomutova a jedna ze spolupředkladatelů návrhu novely, však namítá, že zákaz pobytu by bylo možné uložit jen v místě, kde přestupce nemá trvalý pobyt (stejně jako v případě trestu, kdy rozhoduje soud). »Řešení tedy není na úkor jiných obcí. Navíc i vyhlášky města (např. o zákazu požívání alkoholických nápojů, zákazu provozování prostituce apod.) se vždy vztahují na konkrétní území města, v případě jejich porušení však lze uložit jako nejpřísnější sankci pouze pokutu,« vysvětluje Ivana Řápková.

Podle ní jsou nyní do druhého čtení připraveny určité dílčí úpravy. Například přesnější specifikace postupu při vydávání povolení k přechodnému pobytu, upřesnění týkající se cizinců, aby nedošlo k záměně povolení k přechodnému pobytu ve vztahu k sankci s jejich povolením k pobytu dlouhodobému apod. »V podstatě lze říci, že pozměňovací návrhy reagují na připomínky vlády. Starostové měst a obcí mají možnost získat jeden účinný nástroj na řešení problematické bezpečnostní situace,« tvrdí poslankyně.

»Nejen moje zkušenosti, ale i některých dalších starostů a zástupců městských policií ukázaly, jak je složité řešit drobnou kriminalitu (přestupky) u recidivistů, kteří žijí jen z dávek či nemají žádný legální příjem. Pokuta bývá zcela neúčinná, což vede k opakování přestupků pod dojmem nepostižitelnosti, a tím i k nárůstu agresivity pachatelů. Nová sankce – zákaz pobytu, by mohla ochránit slušné občany před opakovanými přestupky, resp. přestupci, neboť při nerespektování zákazu by šlo už o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s odnětím svobody až na tři léta. Navíc pro návrh hovoří i statistiky městských policií dokazující, že počet přestupků spáchaných pachateli v místě, kde nemají trvalý pobyt, se ve statutárních městech pohybuje okolo 50 %,« uzavřela poslankyně Ivana Řápková.

Poslankyně za ODS Ivana Řápková

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *