Vyšlo srpnové číslo odborného měsíčníku Moderní obec

Tváří srpnového vydání Moderní obce je primátorka Prostějova Alena Rašková. V srpnovém čísle tohoto odborného měsíčníku pro veřejnou správu se čtyřiadvacetiletou tradicí však dostala prostor i řada dalších osobností.

Přibližme aktuální vydání Moderní obce citáty alespoň několika zajímavých lidí, kteří na jeho stránkách promlouvají ke čtenářům.

* Alena Rašková, primátorka Prostějova (k případnému zákonu o podílu žen na volební kandidátce): Kvóta nezaručuje, že kandidát bude kvalitní, jen to, že se splní někým nařízený požadavek. Myslím, že obě pohlaví jsou specifická a mají co nabídnout, a když se spojí a budou se vzájemně respektovat, projeví se to na výsledku. Kvóty jsou pro ženy, podle mě, svým způsobem dehonestující – buď dotyčná na kandidátce je, protože je dostatečně kvalitním kandidátem, jinak by tam být neměla. Je tu ovšem jiná věc – chlap může do politiky vstoupit kdykoliv v průběhu svého života, žena ne – když má malé děti, nemá tolik času na práci. A být komunálním politikem je práce na 24 hodin denně. Není to jen práce na úřadě, ale i související společenské povinnosti.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka, zakladatelka projektu MUNICIPAL: Pro přípravu na výkon funkce starosty či zastupitele neexistuje žádná vysoká škola. Lidé vstupují do těchto funkcí a vkládají do nich vše, včetně svého srdce a pověsti. A musí se od počátku výrazně učit, zejména právo. Jezdí na naše přednášky, na kongresy, čtou odborný tisk. Pracují na sobě, mnozí velmi usilovně, a zaslouží se, aby tato snaha měla tento vnější znak – profesní titul MBA. Proto jsme s ním přišli a jsme rádi, že hned první ročník sklidil tak velký pozitivní ohlas.

* Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (k možnému rozšíření pravomocí NKÚ na územní samosprávy): Prioritně však na radnice nejdeme kvůli starostům, ale přesně kvůli tomu, kdo vykonává tzv. laickou kontrolu, tedy proto, abychom pomohli veřejnosti, o níž pan starosta také hovořil. Aby totiž veřejnost mohla rozhodovat a hodnotit práci vedení obcí, musí mít data. Věřím tomu, že v malé obci si její obyvatelé mohou vcelku bez problémů dohlédnout na práci starosty a zastupitelstva. Ale pokud se například v Praze staví linka metra za 24 miliard korun, tak už kontrolu takové investice ze strany veřejnosti nelze činit, aniž by tu nebyla nezávislá expertiza. Spoléhat pouze na informace, které veřejnosti poskytne zastupitelstvo či jiné orgány, které fungují uvnitř systému, zkrátka a dobře nelze.

* Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR, starosta obce Velký Osek: Kontrolám se nebráníme. Jenom chceme do systému kontrol – a záměrně tento výraz „systém kontrol“ používám – vnést nějaká pravidla. Jestliže do stávajícího nastavení systému kontrol budeme chtít vložit nějaký další prvek, v pořádku – ale vyřešme nejdříve stávající systém, aby se kontroly nekumulovaly, nedocházelo k rozporům v závěrech apod.

* Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě: Čeká nás i strategické rozhodnutí o udržitelném – předvídatelném financování modernizace krajských silnic II. a III. třídy, kdy jsou hejtmanství odkázána na libovůli té které konkrétní vlády. Také krajům a radnicím určitě pomohlo i odstranění současné rigidnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jeho aplikace, kdy se v zásadě posuzuje jen nabídková cena díla, svým způsobem vede k nehospodárnosti při rozhodování u investorských organizací.

* Jaroslav Mynář, předseda představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb: Institut veřejné služby se pro naši společnost jeví velice problematickým. Musela totiž – jak jste o tom v Moderní obci už dříve psali – jedné stěžovatelce, která u naší společnosti pro město vykonávala v roce 2012 veřejnou službu, její činnost doplatit, včetně úhrady zdravotního a sociálního pojištění do výše její případné průměrné mzdy. Toto rozhodnutí soudů nakonec potvrdil i Ústavní soud. Proto v současnosti tyto veřejnou službu nevyužíváme.

* Josef Zahradník, sochař, autor originálního mobiliáře a odpočívek podél cyklostezky mezi Oslavany a Ivančicemi na Blanensku: Cyklistika dnes přestává být pouze sportem, ale stává se životním stylem, který vyžaduje nejen dokonalé vybavení, ale také nadstandardní servis, trasy, odpočívky s atraktivními výhledy do krajiny. Každé město, obec, zná tato zajímavá a romantická místa, a je-li dobrá vůle, může vzniknout cyklostezka, kterou rádi a často využíváme.

* Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic (ke zkušenostem města s využíváním elektromobilů a na otázku, co by v tomto směru doporučil jiným sídlům): Doporučuji si půjčit na delší čas (např. měsíc) uvažované vozidlo od některého z prodejců a pořádně ho v rámci úřadu a s patřičnou osvětou vyzkoušet. Je třeba odbourat počáteční nedůvěru. Zde bych také doporučil městům poradit se s těmi, kteří už zkušenosti mají a jsou ochotni je sdílet. Nicméně každé město či obec jsou unikátní a je třeba vše přizpůsobit místním podmínkám a používat selský rozum. Ale bez vize, nadšení, pozitivního myšlení a ochoty za věc bojovat se neobejdete.

* Václav Koudele, manažer strategie pro veřejnou správu, Microsoft (na adresu radnic k novým elektronickým službám): Aktuálně máte velkou příležitost zpříjemnit občanům města život novými elektronickými službami, zjednodušit práci i svým úředníkům a díky elektronickým službám mít otevřeno 24 hodin denně po sedm dní v týdnu. Portál občana, Elektronické občanky, NIA a budoucí návaznost na banky vám v tom velmi pomůže.

* Petra Schwarzová, ředitelka Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí: Doplňková činnost škol jako alternativní zdroj financování je oblíbeným předmětem kontroly příslušných orgánů. Mnohdy školy chybují v tom, že nemají směrnici k doplňkové činnosti nebo mají špatně stanovenou kalkulaci na danou činnost. Takovým typickým prohřeškem je, že v kalkulaci není uvedena položka odpisy nebo pronájem zařízení (dataprojektor, počítače apod.).

* Hana Aulická Jírovcová, poslankyně a zastupitelka města Most: Za KSČM i ve spolupráci s kraji a obcemi jsme pro sjednocení dávky na bydlení do jedné částky a její výši stanovit podle průměrného nájemného v obecních bytech v příslušném místě. Samozřejmě se tyto návrhy nebudou líbit všem krajům, především samotné Praze, ale strukturálně postižené regiony již bijí na poplach a tyto razantní změny jsou pro ně nutné. Vše by se mělo navázat na připravovaný zákon o sociálním bydlení, který by byl součástí nových legislativních úprav. Docela mě osobně překvapilo, že se nyní při jeho přípravě neuvažuje i o úpravě dávek na bydlení, což při předchozí verzi z dílny MPSV bylo.*

Moderní obec, odborný časopis pro veřejnou správu si můžete předplatit na: https://profipress.cz/predplatne/ .
V elektronické verzi je k dispozici na: https://digi.profipress.cz/ .

/rš/

Na snímku: Titulní obálka srpnového vydání Moderní obce – primátorka statutárního města Prostějova Alena Rašková

Foto: Eva Vítková

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down