Kategorie:
EU

Využijí obce česko-saský informační systém pro územní plánování?

Ojedinělý přeshraniční informační systém pro územní plánování (ISÚP) bourá bariéry státní hranice a pomáhá v přeshraniční koordinaci rozvoje území. Obce mohou on-line pracovat s informacemi českých a saských partnerů.

Územní plány obcí neřeší pouze území vlastní obce, ale berou v potaz i okolí a vzájemné vazby. »Vnitrozemská« obec může své rozvojové zájmy vcelku bez větších problémů koordinovat se sousední obcí. Příhraniční obce mají ale koordinaci mnohem obtížnější. Nejenže musí překonávat jazykovou bariéru, ale potýkají se i s dalšími problémy vyplývajícími z odlišné legislativy. Každý stát si během své historie vytvořil vlastní systém územního plánování a stanovil si nejen vlastní pravidla, ale také symboly (značky), jejíchž prostřednictvím zobrazuje informace v mapách. Mezi státy tedy pochopitelně neexistují jednotná, vzájemně zkoordinovaná pravidla pro zobrazování symbolů v územním plánování.

Díky ISÚP se mohou obce jednoduše podívat za hranice a zjistit, co je ovlivňuje, co jejich rozvoj může omezit nebo naopak co jim může pomoci. Veřejný ISÚP je využitelný nejen pro účely územního plánování obce, ale také pro další odborníky, školy či veřejnost.

NĚMECKÉ SYMBOLY PŘEVEDENÉ DO ČEŠTINY

ISÚP je internetová aplikace, jejímž hlavním cílem je společně zobrazovat územně plánovací data na podkladových mapách zahrnujících území projektu CROSS- -DATA. Součástí této interaktivní mapové části jsou pracovní nástroje umožňující analýzu dat.

Základní ideou společné internetové aplikace ISÚP je zobrazování územně plánovacích dat v daném území »harmonizovaně«. Český uživatel vidí data (česká i saská) podle svých zvyklostí – tj. v českých symbolech; německý uživatel v německých symbolech, což je uživatelsky velmi příjemné.

Jádrem pro harmonizované zobrazování dat v ISÚP je Katalog dat, který obsahuje soubory vzájemně uspořádaných českých a německých územně plánovacích dat. Každý územně plánovací údaj v katalogu obsahuje doplňující informace a má přiřazen vlastní a jedinečný symbol (značku).

Vzájemné uspořádání a propojení je provedeno do tří úrovní shody podle tříbarevného semaforu. V úrovni stejné – zelená -, podobné – oranžová -, rozdílné/bez ekviva lentu – červená barva semaforu.

Realizaci ISÚP provázela náročná odborná i technická příprava, do které byli zapojeni všichni partneři projektu. ISÚP je první informační systém, který se pokusil najít cestu pro společné přeshraniční zobrazování dat.

ISÚP spolu se všemi dokumenty a výstupy projektu je k dispozici na internetové stránce projektu CROSS-DATA: www.cross-data.eu.

Realizován byl z finančních prostředků určených na spolupráci mezi Českou republikou a Saskem.

VLASTIMIL VESELÝ

Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje

ISÚP kromě hlavní funkce interaktivní mapy nabízí také možnost vyhledat platné územně plánovací dokumentace.

FOTO: CROSS-DATA

Pohled českého uživatele na české i německé území. Německé značení se českému uživateli znázorňuje v českých symbolech.

FOTO: KARLOVARSKÝ KRAJ

Mapa znázorňuje rozsah ISÚP s vyznačením osmi partnerů zapojených do projektu CROSS-DATA.

FOTO: KARLOVARSKÝ KRAJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *